Welke interventies voorkomen of verminderen radicalisering?

De afgelopen jaren zijn veel concrete aanpakken van radicalisering ontwikkeld, vaak op lokaal niveau en gericht op specifieke doelgroepen. Slechts weinig interventies zijn geëvalueerd op effectiviteit en/of overdraagbaar gemaakt voor een andere context.

Welke interventies tegen radicalisering zijn geschikt voor jeugdhulp?

Verschillende interventies zijn veelbelovend. Wij geven een aantal suggesties met betrekking tot het trainen van professionals, ondersteuning van ouders en de pedagogische invalshoek bij het tegengaan van radicalisering. Ook benoemen we verschillende methodieken.

Mijn Charlie

Ik ben Charlie. Met deze gedachte woon ik begin maart een bijeenkomst bij in Amsterdam. Aanwezige moslima onderdrukken een snik als zij vertellen hoe zij discriminatoir bejegend zijn in de dagen na de aanslag op de Charlie Hebdo-redactie.

Tips om het gesprek aan te gaan met moslimjongeren

Veel leerkrachten hebben er mee te kampen: handelingsverlegenheid in gesprek met moslimleerlingen over gevoelige onderwerpen. Of het nu gaat om de strijd in Syrië of de aanslagen in Parijs. Hoe blijft u in gesprek?

Ongelijkwaardigheid

Ervaren wijkagenten, jongerenwerkers, vetegenwoordigers van woningbouwcorporaties en zelforganisaties vormen van discriminatie, polarisatie en radicalisering? En in welke mate? Dezelfde vragen zijn aan bijna 3.000 jongeren gesteld. In deze publicatie zijn de resultaten gebundeld.

Idealen op drift

Onderzoek naar radicalisering is vooral gericht op het opsporen en indammen van veiligheidsrisico's. Het is daarmee vooral juridisch, criminologisch en sociaal-psychologisch van aard. Onderzoek vanuit pedagogisch perspectief kan echter een beter begrip van radicaliseringsprocessen opleveren.

Evaluatie trainingen Amsterdamse professionals in het herkennen en omgaan met radicalisering

In opdracht van de gemeente Amsterdam evalueerden FORUM en het Verwey-Jonker Instituut de Trainingen Amsterdamse professionals in het herkennen en omgaan met radicalisering. De evaluatie bestaat uit vier deelrapporten en geeft inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de trainingen.

De relatie tussen opvoeding, socialisatie, ontwikkeling en radicalisering: overzicht van en hiaten in de beschikbare kennis

Het is opvallend dat er nog steeds een groot gebrek aan kennis is over de relatie tussen radicalisering en socialisering, opvoeding en de ontwikkeling van jongeren. Dit artikel beschrijft de reeds aanwezige wetenschappelijke kennis en waar nog onderzoek ontbreekt.

De Nederlandse Syriëgangers

Wie zijn die jongeren die naar Syrië vertrekken en wat drijft hen? Deze verkenning geeft inzicht in het profiel van (potentiële) Syriëgangers evenals de manier waarop zij gebruikmaken van social media voor de verspreiding van hun gedachtegoed.

Polarisatie en radicalisering

Polarisatie en radicalisering op lokaal niveau kunt u voorkomen door de binding van radicale groepen met de samenleving herstellen. Maar hoe pakt u dat aan?

Pagina's

Abonneren op RSS - radicalisering