Reageren op radicalisering

Aan welke voorwaarden voldoet een goede training over radicalisering? En waar moet je op letten als je een opleidingsbureau in de arm wilt nemen? Deze brochure beschrijft trainingsmodellen en biedt een praktisch kader.

Voorkomen van radicalisering: óók een pedagogische opdracht!

Trees Pels betoogt in dit artikel dat er veel aanwijzingen zijn voor risico’s en beschermende factoren in de opvoeding die zeer relevant zijn voor de preventie van radicalisering. Pels gaat in op de inzichten die de (Nederlandse) literatuur biedt, toegespitst op de opvoeding van moslimjongeren.

Diamantmethode

De Diamanttraining van S-IPI is een van de meest doorontwikkelde interventies tegen radicalisering. Deze methode wil moslimjongeren helpen die een verhoogd risico hebben op crimineel gedrag of radicalisering.

Radicalisering: welke interventies werk(t)en?

Na de opkomst van Pim Fortuyn en de moord op Theo van Gogh waren interventies tegen radicalisering big business. De roep naar antiradicaliseringsprojecten is nu wederom groot. Wat kunnen we uit de post-Van Gogh periode leren?

Stimuleren van maatschappelijke binding

Deze verkenning verzamelt interventies op het terrein van radicalisering en culturele spanningen. Ze beschrijft de maatschappelijke context aan de hand van drie onderwerpen: Lonsdale-jongeren, radicaliserende moslimjongeren en links-radicale jeugdgroepen.

Scholen van invloed op radicalisering jongeren

Directies en docenten weten niet goed wat ze kunnen doen tegen radicalisering van hun leerlingen. Een gemiste kans omdat scholen, net als de ouders, daarbij bewust of onbewust een belangrijke rol spelen. Dit betoogt Trees Pels van het Verwey-Jonker Instituut op grond van een overzicht van recent onderzoek naar radicalisering onder jongeren. 

Scholen van invloed op radicalisering jongeren

Directies en docenten weten niet goed wat ze kunnen doen tegen radicalisering van hun leerlingen. Een gemiste kans omdat scholen, net als de ouders, daarbij bewust of onbewust een belangrijke rol spelen.

Het woord kan ook het zwaard zijn

In Vonk lijken de pleiters voor het recht van beledigen het te winnen van de verdedigers van matiging. De 'beledigingsfundamentalisten' spelen volgens Flemming Rose de tirannie in de kaart door hun 'absurde isgelijkteken tussen kwaadaardige woorden en kwaadaardige daden'.

6 leestips over aanslag Parijs

Kranten, magazines en websites staan de afgelopen week bol van verslagen en opinies over de aanslag in Parijs. Welke artikelen mag u als professional niet missen? Kennisplatform Integratie & Samenleving geeft enkele tips voor relevante artikelen.

Nederlandse moslimorganisaties reageren fel op aanslag Parijs

Nederlandse moslimorganisaties veroordelen stellig de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo waarbij twaalf mensen om het leven kwamen. We geven een overzicht van verschillende reacties.

Pagina's

Abonneren op RSS - radicalisering