Trefwoorden

sociale spanningen

Mannen met migratieachtergrond in bus

Filter op thema

Artikel - 15 november 2018

Vijf jaar geleden landde Zwarte Piet in het hart van het publieke debat. Sindsdien laait elk jaar de felle discussie tussen voor- en tegenstanders op. Het lijkt een jaarlijkse herhaling van zetten, waarbij het onbegrip groeit. Maar wie goed kijkt, ziet dat er behoorlijk wat is veranderd.

Project - 15 januari 2018

KIS heeft veel kennis over de zorgen en weerstanden die schuilen achter boosheid van burgers en de extreme meningen in het diversiteitsdebat. Ook kennen we voorbeeldprojecten om de samenleving met die polarisatie te leren omgaan. Al deze informatie maken we nu via workshops en handreikingen bruikbaar voor de praktijk.

Project - 7 september 2017

In diverse onderzoeken zien we orthodox religieuze waarden die ‘schuren’ met meer algemene, breed gedragen waarden in de samenleving. Vooral op scholen en op de werkvloer kan dit spanningen opleveren. KIS onderzoekt welke waarden vooral voor frictie zorgen. Hoe kan men hier in de praktijk van onderwijs en werk mee omgaan?

Project - 5 september 2017

In het maatschappelijk debat over integratie en migratie ligt de nadruk steeds meer op extremen: zwart versus wit, links versus rechts. Uit onderzoek van KIS blijkt echter dat een grote meerderheid van de bevolking genuanceerd denkt over integratie en migratie. Deze groep wordt ook wel het ‘redelijke midden’ genoemd. KIS brengt in beeld welke interventies werken om dit ‘redelijke midden’ veerkrachtig te maken tegen ontwrichtende polarisatie. 

Artikel - 2 mei 2017

Meestal gaat integratie over de vraag hoe migranten en hun nakomelingen zich aanpassen aan een nieuwe omgeving. Maar integratie vraagt ook iets van de ontvangende groep. Journalist Dennis l’Ami gaat op onderzoek uit in Montfoort.

Artikel - 6 april 2017

Met harde woorden uit Ankara en beelden van woedende Turkse Nederlanders bij het consulaat in Rotterdam ligt de Turks-Nederlandse gemeenschap opnieuw onder een vergrootglas. Journalisten en experts met een Turkse achtergrond waarschuwen voor verkeerde conclusies. ‘Er is niet één gemeenschap.’

Publicatie - 28 februari 2017

De mislukte staatsgreep door militairen in Turkije in de zomer van 2016 leidde in dat land tot spanningen. Maar niet alleen daar. Ook in Nederland leidde de coup en de nasleep ervan tot incidenten binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap. Dit riep veel vragen op bij gemeenten. Waar komen deze spanningen vandaan? Welke groeperingen zijn er eigenlijk te onderscheiden binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap?

Publicatie - 14 februari 2017

Hoe ga je om met ingrijpende gebeurtenissen in de klas? Moet je als onderwijsinstelling wel of geen aandacht besteden aan maatschappelijke spanningen en aan welke wel en aan welke niet? Het ongemak voor de klas is groot, blijkt uit verkennend onderzoek van Hogeschool Utrecht (HU) en Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Blog - 25 januari 2017

Een van de commentaren op de oorzaken van de winst van Donald Trump was dat de democraten druk bezig waren met de vraag over de noodzaak van het hebben van ‘genderneutrale’ toiletten, maar dat ze zich niets gelegen hadden laten liggen aan de deplorabele toestand van de mensen in gebieden die door industrie en overheid in de steek waren gelaten.

Eenvoudige pagina - 24 januari 2017

Hoe kunnen gemeenten en professionals met spanningen tussen Turkse Nederlanders en overige Nederlanders en binnen de Turkse gemeenschap zelf omgaan? Er zijn veel verschillende groeperingen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap en binnen elke groepering zijn ook weer diverse meningen. Bovendien zijn er irritaties tussen veel Nederlanders en Turkse Nederlanders.