Dit zijn de zeven grootste misvattingen over diversiteitsproof werken

Twijfelt u als professional aan het nut van diversiteitsproof werken voor sociale wijkteams? Of heeft u wellicht collega's die dat doen? KIS-onderzoekers Hans Bellaart, Ahmed Hamdi, Mehmet Day en Jamila Achahchah hebben de zeven meest gehoorde argumenten die gemeenten en wijkteams ervan weerhouden om aandacht te besteden aan diversiteitsproof werken op een rijtje gezet én voorzien van tegenargumenten.

‘Als je inclusief werkt, kun je veel meer voor bewoners betekenen'

Bewoners met een migratieachtergrond worden vaak niet tijdig bereikt door de vrijwillige hulpverlening. Om sociale wijkteams en gemeenten te ondersteunen om hun hulp te verbeteren, lanceert KIS vandaag het diversiteitskader Wijkteams voor álle doelgroepen effectief. 

Wijkteams voor álle doelgroepen effectief

Gemeenten en wijkteams worstelen met het tijdig bereiken van bewoners met een migratieachtergrond. Om hen te ondersteunen heeft KIS het diversiteitskader 'Wijkteams voor álle doelgroepen effectief' opgesteld.

‘Diversiteitsproof werken begint met erkennen dat je niets van een ander weet’

Voor veel wijkteams en gemeenten is het een uitdaging om effectief om te gaan met diversiteit. KIS wijdde onlangs een conferentie aan dit onderwerp. Lees hier over de kennis, ervaringen en best practices die onderzoekers en professionals met elkaar uitwisselden. 

Atta de Tolk: 'Jullie zijn de brug tussen wijkbewoners en de rest van de maatschappij'

Atta de Tolk (echte naam: Fouad Bechara) bezocht op 30 oktober onze conferentie voor wijkteams. Hij tekende de sfeer van die dag op in een spoken word column.

Migrantenouders bereik je beter met opvoedvragen als je hun positie begrijpt

Ouders met een migratieachtergrond hebben dezelfde opvoedvragen als iedereen. Hun migratieachtergrond maakt echter dat zij soms ook met andere kwesties te maken krijgen. Professionals die ouders ondersteunen bij de opvoeding kunnen dat beter doen als ze begrijpen in welke positie deze ouders verkeren.

Nieuwe tips voor financiële ondersteuning cliënten met migratieachtergrond

Hoe kun je cliënten met een migratieachtergrond het beste ondersteunen bij financiële problematiek zoals betalingsachterstanden en schulden? In een nieuwe publicatie doet KIS aanbevelingen voor gemeenten en wijkteams om hun dienstverlening voor deze doelgroep verder te kunnen verbeteren.

Nieuwe tool om ouders bij opvoeddilemma’s te ondersteunen

Ouders met een migratieachtergrond hebben soms specifieke opvoedvragen. Bijvoorbeeld wanneer tieners in de samenleving meer vrijheid krijgen dan ouders prettig vinden. KIS ontwikkelde een teambijeenkomst zodat professionals ouders bij dit soort vragen kunnen ondersteunen.

Populair in april

Van het in kaart brengen van de begeleidingstrajecten van statushouders in vijf gemeenten tot een praktische gids met tools om wijkteams 'diversiteitsproof' te maken: dit zijn de best gelezen stukken van de maand.

Blijvende aandacht voor diversiteit in jouw wijk

Hoe verbetert een wijkteam het bereik en de ondersteuning van bewoners met een migratieachtergrond? Kennisplatform Integratie & Samenleving komt met een praktisch gids met tools.

Pagina's

Abonneren op RSS - sociale wijkteams