De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken over leefstijl, partner, kinderen, opleiding, werk is niet voor iedereen in Nederland even vanzelfsprekend. De Nederlandse overheid maakt zich sterk voor een samenleving waarin het zelfbeschikkingsrecht wél voor iedereen vanzelfsprekend is. Het ministerie van SZW is daarom gestart met het Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017. Vanuit dit actieplan is extra budget beschikbaar gesteld om migrantenorganisaties te stimuleren om meer voorlichtingen of dialoogbijeenkomsten over taboes te organiseren, om groepsdruk en geweld ter discussie te stellen en zelfbeschikking te bevorderen. SZW heeft Kennisplatform Integratie & Samenleving (Movisie) gevraagd om dit budget te beheren en te verdelen.

Wie kan een vergoeding aanvragen?

Vluchtelingen-, migranten- en andere (vrijwilligers)organisaties die in voorlichtingen of dialoogbijeenkomsten de taboeonderwerpen als huwelijksdwang, eergerelateerd geweld of homoseksualiteit ter discussie willen stellen. Het ministerie stelde een aantal criteria op waaraan de voorlichtingen moeten voldoen. Bijvoorbeeld dat de organisatie geen andere financiering voor de voorlichting heeft. En dat een voorlichting drie bijeenkomsten omvat.

Bekijk welke organisaties in 2016 en 2017 goedkeuring voor hun aanvraag hebben ontvangen.

Hoeveel krijgt u vergoed?

De vergoeding bedraagt € 1.500,- per voorlichtingstraject van drie bijeenkomsten. In totaal kunnen dit jaar maximaal 66 aanvragen gehonoreerd worden.

Waar moet het voorlichtingstraject aan voldoen?

Praktisch:

 • In aanmerking voor vergoeding komen voorlichtingen/dialoogbijeenkomsten van migranten- en vluchtelingen(zelf)organisaties.
 • De organisatie heeft geen andere financiering voor de voorlichting (van bijv. een gemeente, fonds, of een andere instelling).
 • Bij de aanvraag dient de organisatie (volgens format) een plan in voor de aanpak, doelgroep, e.d.
 • Twee getrainde voorlichters/peer educators doen de begeleiding. Zij moeten aantoonbare ervaring hebben in het bespreekbaar maken van taboes.
 • De organisatie ontvangt een vast bedrag van in totaal € 1.500 euro per gehonoreerde aanvraag. Hiervan wordt 75% uitbetaald na ontvangst van het ondertekende contract.
 • Uit het SZW-budget betaalt de organisatie de vrijwilligersvergoeding van € 75 per voorlichter per bijeenkomst.
 • De vergoeding is verder voor de werving, reiskosten, zaalhuur, materialen, catering, kinderopvang, e.d.
 • Al zijn de kosten hoger, er kan bij Kennisplatform Integratie & Samenleving geen extra geld worden aangevraagd.
 • De organisatie dient na afloop het evaluatieverslag bij Kennisplatform Integratie & Samenleving in. Als voldoende informatie is gegeven ontvangt de organisatie daarna de laatste 25% van de vergoeding.

Inhoudelijk:

 • Er zijn minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers aan het voorlichtingstraject.
 • De deelnemersgroep komt 3 keer bij elkaar binnen een periode van 2 maanden rond hetzelfde thema. Er kunnen wel verschillende taboes besproken worden.
 • Na afloop schrijven de voorlichters (volgens format) een evaluatieverslag, die de organisatie naar Kennisplatform Integratie & Samenleving opstuurt.
 • Het SZW-Actieplan Zelfbeschikking is de basis van de voorlichting:
  • Voorlichters geven informatie en stellen een of meer taboeonderwerpen ter discussie (huwelijksdwang, eergerelateerd geweld, achterlating, homodiscriminatie, e.d.)
  • Doelen zijn:
   • Taboes doorbreken om groepsdruk en geweld ter discussie te stellen.
   • De mentaliteit te veranderen naar meer individuele keuzevrijheid bij belangrijke levensvragen.
 • Er is geen sprake van eenrichtingsverkeer: dialoog tussen de deelnemers staat centraal.
 • De voorlichters geven daarnaast enige informatie over de taboes, mensenrechten, zelfbeschikking, etc.
 • De voorlichters doen een kleine effectmeting, door de meningen van de deelnemers bij de start en aan het eind van de 3 bijeenkomsten te peilen en de uitkomsten vast te leggen. Bijvoorbeeld op papier of op te nemen op geluid/film.
 • Voorlichtingen aan scholen vallen niet onder deze vergoeding.

Publiciteit:

 • De organisatie die een vergoeding ontvangt gaat er daarmee akkoord dat zij op www.kis.nl wordt vermeld met haar voorlichtingsaanbod (in een overzicht).

U kunt zich niet meer inschrijven

De inschrijvingen zijn gesloten. Aanmelden kon tot 1 augustus 2017.

Download lesboek Vrijspreken

Tips en voorbeelden nodig om de dialoog op te starten over taboeonderwerpen? De organisaties VON, SMN en IOT presenteerden eerder dit jaar het Lesboek Vrijspreken (gratis te downloaden). Hierin beschrijven zij de verschillende probleemthema’s, hoe mensen in de gemeenschappen hiermee om gaan en hoe groepsdruk en culturele tradities de zelfbeschikking van individuen kan belemmeren. In het boek staan adviezen en voorbeelden hoe u dit in voorlichtingsgroepen kunt bespreken.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Mirjam Andries.