LHBT-asielzoekers zien zich tijdens de asielprocedure voor een lastig vraagstuk geplaatst. Ze moeten, anders dan andere asielzoekers, tijdens gesprekken met de IND bewijs leveren van hun seksuele identiteit. Het vertellen van hun levensverhaal is het fundament onder hun asielaanvraag. Maar voor velen van hen, afkomstig uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, kan het lastig zijn om tijdens de asielprocedure open en gedetailleerd hun verhaal te vertellen. De methodiek van KIS geeft concrete adviezen over hoe je hen begeleidt. Een van de belangrijke tips is dat je informatie verstrekt over het belang van een consistent verhaal en het gegeven dat openheid over de seksuele en/of genderidentiteit en over negatieve ervaringen in het herkomstland zwaar meeweegt in de beoordeling.

 

Anderen bekeken ook