Bij registratie, zowel in de Basisregistratie Personen als de Registratie Niet-Ingezetenen, kan de gemeente doorverwijzen naar bestaand (lokaal) taalaanbod. De gemeente kan tevens arbeidsmigranten proactief bereiken via werkgevers, huisvesters, uitzendbureaus, zelforganisaties en kerken.

Taalaanbod is commercieel aanbod, aanbod van of via organisaties van migranten, aanbod van werkgevers, maar ook taalcoachorganisaties die werken met vrijwilligers. Als een dergelijk aanbod ontbreekt, kan de gemeente een taalcoachorganisatie opzetten. In een aantal gemeenten is taalscholen actief waarin kinderen en jongeren les krijgen in de taal van het herkomstland. Op deze scholen wordt vaak door vrijwilligers Nederlandse les gegeven aan ouders.

Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen in het taalaanbod voor arbeidsmigranten. Een betere beheersing van de Nederlandse taal is in het belang van zowel de werkgever als werknemer. Gemeenten kunnen werkgevers stimuleren om bijvoorbeeld deel te nemen aan het Taalakkoord van het ministerie van SZW. Hiermee zetten werkgevers zich in om de taalvaardigheden van hun medewerkers te verbeteren.

Anderen bekeken ook