Vraag & antwoord

De vraag:

Hoe kunnen gemeenten beter zicht krijgen op de lokale voedingsbodem voor radicalisering?

Vraag & antwoord - 27 november 2018

Hiervoor kunnen gemeenten het door KIS ontwikkelde onderzoeksinstrument ‘Zicht op radicalisering’ inzetten. Dit onderzoeksinstrument is een betrouwbare manier om de voedingsbodem voor radicalisering - zowel richting het gewelddadig jihadisme als rechtsextremisme - op lokaal niveau in kaart te brengen. Het onderzoeksinstrument bestaat uit interviews met professionals en sleutelfiguren en een vragenlijst onder jongeren. Deze vragenlijst en de afname daarvan onder jongeren is uitgebreid geëvalueerd. De resultaten staan beschreven in het rapport ‘Onderzoeksinstrument zicht op radicalisering. Een evaluatie van de enquête gericht op jongeren’.

Anderen bekeken ook

In 2015 en 2016 ontwikkelde KIS een onderzoeksinstrument voor gemeenten om de voedingsbodem voor radicalisering vanuit gewelddadig jihadisme en rechts-extremisme te meten. Een onderdeel van dit instrument is een vragenlijst die onder jongeren wordt afgenomen. KIS evalueerde deze vragenlijst en het afnemen ervan.

Reageer

Log in of word lid van het platform om te reageren!