Deels zit dat in de voorbereiding van de bewonersbijeenkomst. Wees uitnodigend, organiseer een korte coaching of training voor betrokken bestuurders, zorg voor een risico-inventarisatie, wees zorgvuldig bij de beantwoording van vragen en zorg voor een goede briefing van de baliemedewerkers.

Meer tips leest u in de handreiking Bewonersbijeenkomsten over asielzoekers. Deze is uitgegeven door DoeDemocratie die meerdere gemeenten begeleidt bij de voorbereiding van bewonersbijeenkomsten rondom (de huisvesting en opvang van) vluchtelingen.

Anderen bekeken ook