De aanpak moet zich richten op het vermogen van bewoners om zelf iets aan overlast of ander ongewenst gedrag in hun directe leefomgeving te doen. Het vergroten van de collectieve en individuele weerbaarheid van bewoners om zelf handelend op te treden, vermindert de kans op spanningen. Als mensen elkaar in een straat, portiek of galerij niet kennen, is het moeilijker om bij problemen elkaar hierop aan te spreken. Een strikte aanpak van overlastgevend gedrag is randvoorwaarde.

Aangezien integraal werken in wijken onder druk staat door bezuinigingen, kan als alternatief worden ingezet op een concentratie op de gebieden binnen buurten waar de problematiek het grootst is. Dit wordt een acupuncturele aanpak genoemd. Voor veel wijken geldt dat ze niet in zijn geheel veilig of onveilig, leefbaar of onleefbaar zijn. De problemen concentreren zich in deelgebieden, straten of blokken. Een intensieve aanpak in een klein gebied kan lucht geven aan een hele buurt.

Anderen bekeken ook