Vraag & antwoord

De vraag:

Hoe reageren werkgevers en professionals op stagediscriminatie?

Vraag & antwoord - 28 mei 2018

Werkgevers herkennen de signalen van stagediscriminatie en hebben hier ervaring mee in de praktijk. Een deel van hen geeft aan bewust te fungeren als vangnet voor jongeren als zij geen stage kunnen vinden en/of past 'positieve' discriminatie toe door juist deze jongeren aan te nemen.

Onderwijsprofessionals reageren wisselend op het fenomeen. Zij keuren discriminatie op de stagemarkt zonder twijfel af, maar vragen zich af óf en hoe onderwijsprofessionals een rol moeten spelen bij het oplossen van dit probleem. Hetzelfde geldt voor de etnische match; voor de onderwijsprofessionals is in eerste instantie niet duidelijk óf dit een probleem is en in de tweede plaats of het een probleem is waarop zij actie moeten ondernemen.

Lees meer in ons dossier over stagediscriminatie.

 

Trefwoord: 

Anderen bekeken ook

Deze groep studenten geeft daarnaast aan inderdaad discriminatie te ervaren op de stagemarkt, maar staat daar onverschillig tegenover.

Contactpersoon

  mvanrooijen@verwey-jonker.nl
  06-34738633

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Reageer

Log in of word lid van het platform om te reageren!