Hoe staat het met de emancipatie van vrouwen uit migrantengroepen?

Vrouwenemancipatie is een begrip dat vele facetten omvat; van economische zelfstandigheid tot je vrij voelen of vrij zijn om als vrouw of meisje je eigen keuzes te maken. Economische zelfstandigheid hangt onder andere af van de vraag of zij buitenshuis werken en zo ja, hoeveel uren.

De onderwijspositie, het al dan niet hebben van kinderen en opvattingen over rollen van mannen en vrouwen bepalen onder andere of deze vrouwen een baan hebben. Zowel mannen als vrouwen in Turkse en Marokkaanse gemeenschappen hangen beduidend vaker dan autochtone, Surinaamse of Antiliaanse Nederlanders een opvatting aan die een traditionele taakverdeling tussen man en vrouw onderschrijft. Wie hoger is opgeleid of in Nederland is geboren en opgegroeid, heeft gemiddeld modernere opvattingen. Maar ook als rekening wordt gehouden met opleiding en migratiegeneratie, blijven er verschillen in opvattingen tussen bijvoorbeeld Marokkaanse en autochtone Nederlanders bestaan.

Soms zijn vrouwen met een migrantenachtergrond geëmancipeerder dan autochtone vrouwen

In cijfers over economische zelfstandigheid zijn eveneens duidelijke verschillen tussen (en binnen) etnische groepen vrouwen zichtbaar. Soms zijn vrouwen met een migrantenachtergrond geëmancipeerder te noemen dan autochtone vrouwen. Surinaamse vrouwen zijn bijvoorbeeld even vaak economisch zelfstandig als autochtone vrouwen en bijna net zo vaak als Surinaamse mannen. Dat laatste is uniek. In andere etnische groepen (inclusief autochtone Nederlanders) zijn vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan mannen. Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn maar half zo vaak economisch zelfstandig als Surinaamse en autochtone vrouwen. Zij werken weinig buitenshuis, vooral als ze kinderen hebben. De arbeidsdeelname van vrouwen in de grote migrantengroepen nam de afgelopen jaren – mede door de crisis – overigens af. En de economische zelfstandigheid daarmee ook. Binnen de vluchtelingengroepen zijn de Iraanse vrouwen naar verhouding vaak economisch zelfstandig; zij zijn gemiddeld ook relatief hoogopgeleid.

Kennisplatform Inclusief Samenleven besteedt dit jaar aandacht aan zelfbeschikking van vrouwen en meisjes binnen het project huwelijksdwang.

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjolijn Distelbrink

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding