Vraag & antwoord

De vraag:

Hoe worden Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen beter ondersteund?

Vraag & antwoord - 22 november 2017

Gezinnen afkomstig uit Midden- en Oost-Europa lopen in Nederland tegen een aantal zaken aan. Zoals hoe ze de opvang van de jonge kinderen na school organiseren. Uit de eerder uitgevoerde studies kon echter niet worden afgeleid welke zaken het meest aandacht nodig hadden. Daarom sprak Kennisplatform Integratie & Samenleving met vrijwilligers die dicht bij ouders en kinderen afkomstig uit Polen en Bulgarije staan.

De vrijwilligers noemen de Nederlandse taal een belangrijk vehikel voor ouders om in Nederland te kunnen functioneren. Wel zijn er meer mogelijkheden nodig om op andere manieren Nederlands te leren, bijvoorbeeld in de avonduren of op taalpunten waar ouders in het weekend al komen met hun kinderen om de eigen taal te leren. Lange werkdagen belemmeren ouders de taal te leren via bestaande kanalen.

Informeren

Ook informatie over het Nederlandse onderwijs en over mogelijkheden voor opvoedondersteuning moet beter bij ouders terechtkomen. Eigen organisaties, maar ook de school en voorschoolse voorzieningen zijn hiervoor logische plekken. Ook inzet van intermediairs uit de eigen gemeenschap kan helpen. Zij kunnen een rol spelen bij het informeren van leerkrachten, bijvoorbeeld over wat het voor kinderen betekent om geëmigreerd te zijn.

Thema: 

Anderen bekeken ook

De afgelopen jaren is vaker onderzoek uitgevoerd naar de problemen waar gezinnen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland tegenaan lopen. Daarin kwamen de vrijwilligers, die juist zo dichtbij deze gezinnen staan, echter niet aan het woord. Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg ze naar hun mening.

Contactpersoon

  mdistelbrink@verwey-jonker.nl
  030-2303260

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Reageer

Log in of word lid van het platform om te reageren!