De methodiek is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek. Op basis van ervarings- en praktijkkennis wil deze publicatie vooral inzichtelijk maken hoe de methodiek eruitziet en wat belangrijke aandachtspunten zijn als je de methodiek gebruikt. We willen de methodiek in de toekomst evalueren en de positieve en negatieve effecten in kaart brengen. Hiermee kunnen we de methodiek waar nodig verbeteren.

De methodiek is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die werken met vluchtelingen, zoals medewerkers en vrijwilligers van belangenorganisaties, migrantenzelforganisaties, COA, Ggz en maatschappelijk werk. Ook advocaten hebben baat bij een samenhangend verslag over de levensloop van hun cliënt. Er staan lessen in die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan benutten voor het gehoor.

 

Anderen bekeken ook