Momenteel (maart 2017) wonen naar schatting 20.000 personen met een Eritrese achtergrond in Nederland.

Tussen 2014 en 2016 zijn er 12.554 eerste asielverzoeken door Eritreeërs ingediend. Omdat een groot deel van de Eritreeërs die asiel heeft aangevraagd momenteel nog wacht op een besluit en in ruim 90 procent van de gevallen een verblijfsvergunning wordt toegekend, neemt het aantal Eritrese statushouders in Nederland toe.

Achtergrondkenmerken

Eritreeërs vormen een relatief jonge groep statushouders. Driekwart is onder de 30 jaar. Het merendeel is man. Dat het een relatief jonge groep betreft, betekent ook dat de meeste Eritreeërs weinig opleiding hebben gevolgd. Maar hun jonge leeftijd maakt dat zij meer mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen dan oudere vluchtelingen.

Experts zien een grote afstand tussen Eritrese vluchtelingen en de Nederlandse samenleving. Hun moedertaal Tigrinya staat ver af van de Nederlandse taal, waardoor Nederlands leren moeilijker is. Onder de Eritreeërs spelen psychosociale en gezondheidsproblemen evenals financiële problemen. Ook kan er druk ervaren worden vanuit het Eritrese regime. Religie speelt een belangrijke rol in hun leven en kan steun bieden.

Anderen bekeken ook