Vraag & antwoord

De vraag:

Onder welke voorwaarden kan de vragenlijst uit het onderzoeksinstrument ‘Zicht op radicalisering’ het beste worden afgenomen?

Vraag & antwoord - 27 november 2018

Uit de evaluatie van de vragenlijst en de afname daarvan onder jongeren komen een aantal praktische en inhoudelijke zaken naar voren, die samen de beste randvoorwaarden vormen voor het afnemen van de vragenlijst in het voortgezet onderwijs. Zo is het van belang om voor de afname van het kwantitatieve instrument heldere afspraken te maken met de school over waar de vragenlijst wordt afgenomen, en over hoe en wanneer ouders te informeren over het onderzoek. Bespreek daarnaast voor de afname mogelijke spanningen in klassen met een teamleider. Besteed vooraf ook aandacht in de lessen aan het belang van het onderzoek. Tijdens de afname van de enquête is het belangrijk dat er een docent aanwezig is, dat het duidelijk is wat leerlingen die eerder klaar zijn kunnen doen, dat vragen van leerlingen door de onderzoekers worden beantwoord en dat computers of IPads goed werken. Ook moeten de onderzoekers een heldere inleiding geven en een heldere uitleg geven aan de term radicalisering. Na de afname van de enquête is het onderzoekers aan te raden één op één gesprekken met jongeren te voeren in plaats van een klassikaal gesprek. Een aanbeveling aan de leerkracht(en) is om in een volgende les de afname en de inhoud van de vragenlijst (kort) na te bespreken.

Anderen bekeken ook

In 2015 en 2016 ontwikkelde KIS een onderzoeksinstrument voor gemeenten om de voedingsbodem voor radicalisering vanuit gewelddadig jihadisme en rechts-extremisme te meten. Een onderdeel van dit instrument is een vragenlijst die onder jongeren wordt afgenomen. KIS evalueerde deze vragenlijst en het afnemen ervan.

Contactpersoon

  rmeijer@verwey-jonker.nl
  030-2303 225

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Reageer

Log in of word lid van het platform om te reageren!