Kennisplatform Integratie & Samenleving geeft in de Interventiewijzer partcipatie vluchtelingen een overzicht van interventies en veelbelovende praktijkvoorbeelden om de participatie van statushouders te bevorderen.

In dit overzicht zijn verschillende interventies opgenomen. Deze staan allemaal ook in een databank, zijn beoordeeld door een onafhankelijke commissie en hebben de stempel ‘goed beschreven’ of ‘goed onderbouwd’. Ze zijn meestal niet specifiek opgezet voor vluchtelingen, maar voor ‘kwetsbare groepen’ in het algemeen. De interventie-eigenaren zijn daarom geïnterviewd over hun ervaringen met de doelgroep vluchtelingen.

Naast interventies staan ook enkele praktijkvoorbeelden in deze interventiewijzer. Deze beschrijvingen zijn (nog) niet beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Bij de selectie van praktijkvoorbeelden is gekeken naar aanpakken om de participatie van vluchtelingen te bevorderen. Andere selectiecriteria zijn dat de aanpak - in nabije toekomst - overdraagbaar moet zijn en de aanpak moet zijn ontwikkeld en uitgevoerd in Nederland.

De interventies en praktijkvoorbeelden zijn ingedeeld volgens het Participatiewiel van Movisie waarin de leefwereld van mensen centraal staat.

Naar interventiewijzer