De motieven zijn te verdelen in drie groepen:

1. Religieuze motieven

Het vertrek naar het kalifaat ISIS kan een religieus gemotiveerd besluit zijn voor de betrokken vrouwen. Uit de vele blogs van vrouwelijke uitreizigers blijkt dat zij zich als gecommitteerde moslims beschouwen die de grote stap hebben gezet en veel opgeofferd hebben voor Allah(waaronder de band met hun families). Ook zijn ze van mening dat iedere moslim die haar/zijn geloof serieus neemt en het leven van een oprechte moslim zou willen leiden, zou moeten migreren naar het ‘huis van de Islam’, het kalifaat.

2. Politieke motieven

Vrouwen die naar ISIS uitreizen of willen uitreizen, vinden dat de moslimgemeenschap over de hele wereld aangevallen wordt. De conflicten in bijv. Mali, Israël, Syrië en Bosnië, representeren voor deze vrouwen een grote mondiale oorlog door niet-gelovigen tegen de islam en moslims. De vrouwen sympathiseren met moslimslachtoffers en vinden dat het Westen deze conflicten in stand houdt. Daarnaast kunnen discriminatie, gevoelens van uitsluiting en de stigmatisering van moslims en de islam in de media, dit proces versterken. Dit leidt tot gevoelens van onrechtvaardigheid en onmacht om met deze gevoelens om te gaan.

3. Romantisch avontuur

Veel studies laten zien dat vrouwen gemotiveerd raken bij het idee dat zij zullen trouwen met een heilige strijder. Jonge moslimvrouwen die vatbaar zijn voor radicalisering hebben een uitgesproken behoefte aan affectie, liefde en erkenning. Deze behoefte kan leiden tot het aangaan van risicovolle (liefdes)relaties, wellicht in de hoop op een romantische liefde.

Anderen bekeken ook