Vraag & antwoord

De vraag:

Wanneer is iemand geïntegreerd of ingeburgerd?

Vraag & antwoord - 13 september 2017

Integratie is een proces waarbij nieuwkomers zich mengen in de Nederlandse samenleving en er tegelijkertijd ruimte is voor de nieuwkomer om zijn of haar eigen normen en gebruiken te behouden. Er is dus sprake van aanpassing aan de Nederlandse samenleving én van cultuurbehoud. Assimilatie behelst daarentegen dat de nieuwkomer afstand doet van zijn of haar eigen cultuur en zich volledig voegt naar de normen en gebruiken van de Nederlandse samenleving.

In het vreemdelingenbeleid van de overheid is niet gedefinieerd wanneer iemand is geïntegreerd. Wel moet een deel van de nieuwkomers verplicht inburgeren; zij zijn officieel ‘ingeburgerd’ wanneer zij het Staatsexamen NT2 of het inburgeringsexamen succesvol hebben afgerond. Het inburgeringsexamen bestaat uit zes onderdelen: schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid, kennis van de Nederlandse maatschappij en oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Meer informatie: www.inburgeren.nl.

 

 

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Reacties

Als ik ingeburgerd ben, ben ik welkom geheten door Nederland, ervaar ik veiligheid en kan 's avonds alleen over straat. Ik heb geen angst meer, die angst is weggenomen door mijn buddies, waarvan ik sommige mijn vrienden mag noemen en ben ik dankbaar voor de ankers die mij geboden zijn om zo het gemeenschappelijke te delen. Door mijn inburgering deel ik de gemeenschappelijke waarden en spreken we dezelfde 'taal' met mijn andere burgers, want zij stonden ook open voor mij.

Reageer

Log in of word lid van het platform om te reageren!