Uit een representatieve enquête onder Nederlandse gemeenten van Kennisplatform Integratie & Samenleving bleek dat bijna driekwart van de gemeenten specifiek beleid heeft of dit ontwikkelt om vluchtelingen met een status aan het werk te helpen.

De enquête liet ook zien dat gemeenten schatten dat ongeveer zestig procent van de vluchtelingen pas kansen op de arbeidsmarkt heeft na het volgen van een (aanvullende) opleiding, of door activeringsactiviteiten zoals vrijwilligerswerk. Dertig procent van de vluchtelingen is volgens gemeenten niet bemiddelbaar naar werk. In 2017 wordt de enquête herhaald, zodat zicht ontstaat op de ontwikkelingen en resultaten van de arbeidstoeleiding van gemeenten.

Inspiratie nodig?

Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelde een interventiewijzer met daarin een overzicht van interventies en veelbelovende praktijkvoorbeelden om de participatie van statushouders te bevorderen. De interventies zijn gerangschikt naar zes leefdomeinen.

Anderen bekeken ook

  • Al geruime tijd komen grotere aantallen vluchtelingen naar Nederland. Gemeenten zijn via de Participatiewet verantwoordelijk voor ondersteuning...

    Bekijk