Vraag & antwoord

De vraag:

Wat doen gemeenten om meer vluchtelingen met een status naar werk toe te leiden?

Vraag & antwoord - 22 december 2017

Veel gemeenten hebben nieuw beleid ontwikkeld om de arbeidstoeleiding van statushouders te verbeteren. Vergeleken met een jaar geleden starten gemeenten veel eerder met de arbeidstoeleiding. Waar zij vorig jaar vaak wachtten tot statushouders hun verplichte inburgering hadden afgerond, start de meerderheid van de gemeenten momenteel met arbeidstoeleiding op het moment dat de statushouder in de gemeente komt wonen.

Ook is er veel meer sprake van een gelijktijdige aanpak, waarbij naast de inburgering wordt ingezet op het arbeidsfit maken van statushouders, bijvoorbeeld via een werkervaringsplek. De meeste gemeenten pakken daarin zelf ook hun rol als werkgever op en bieden op kleine schaal plekken aan binnen de eigen organisatie.

Voor meer informatie raadpleeg de publicatie: Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2017

Contactpersoon

  irazenberg@verwey-jonker.nl
  030-2303260

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Reageer

Log in of word lid van het platform om te reageren!