Vraag & antwoord

De vraag:

Wat zijn belangrijkste stappen om stagediscriminatie aan te pakken?

Vraag & antwoord - 1 augustus 2018

Er is niet één oplossing. Studenten, onderwijs en werkgevers spelen een rol. Uit onderzoek blijkt dat 'bekend maakt onbemind' van grote invloed is. Vanuit de literatuur is bekend dat contact met bepaalde doelgroepen kan bijdragen aan het beperken van vooroordelen. De contactmomenten tussen studenten (met een migratieachtergrond) en bedrijven zijn momenteel miniem. Zowel werkgevers als onderwijsprofessionals zijn van mening dat als werkgevers positieve ervaringen opdoen met studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, de kans groter is dat zij andere stagiairs met een migratieachtergrond ook een kans zullen geven.

Mogelijk kunnen onderwijsinstellingen ontmoetingsmomenten tussen student en werkgever faciliteren om zo nader met elkaar kennis te maken. Daarnaast is belangrijk om te investeren in de bewustwording van onderwijsprofessionals. Zolang niet alle betrokkenen erkennen dat stagediscriminatie speelt en het als een probleem zien, is er weinig bereidheid tot verandering en zullen interventies weinig effectief zijn. Mogelijk biedt het project ‘LOB & Gelijke kansen’ in dit kader aanknopingspunten. ‘LOB & gelijke kansen’ is een project dat gericht is op het vergroten van het bewustzijn van onderwijsprofessionals en het zetten van concrete stappen voor het creëren van gelijke kansen op de stagemarkt.

Lees meer over stagediscriminatie en onze onderzoeken in het dossier Stagediscriminatie.

Trefwoord: 

Contactpersoon

  mvanrooijen@verwey-jonker.nl
  06-34738633

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Reageer

Log in of word lid van het platform om te reageren!