Uit onze zoektocht naar de verklaringen voor het hoge percentage eenzaamheid onder migrantenouderen, met name onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse ouderen, blijkt dat dit te maken heeft met hun lage sociaaleconomische status en chronische gezondheidsproblemen. Meerdere onderzoeken tonen dit aan.

In verhouding met autochtone Nederlanders pakken deze factoren voor ouderen van Turkse of Marokkaanse herkomst veel negatiever uit. Zij hebben meer te maken met slechte gezondheid en woonomstandigheden, gering inkomen en zijn niet of beperkt geschoold. Dit zijn allemaal redenen waardoor hun mobiliteit en sociale netwerk gering is, waardoor zowel sociale als emotionele eenzaamheid ontstaat.

Vrager: 
Coalitie Erbij
Thema: 

Anderen bekeken ook