De meeste interventies met enige bewijskracht voor hun effectiviteit zijn niet op geschiktheid voor migrantengezinnen onderzocht. In de databank effectieve interventies van het Nederlands Jeugdinstituut zijn wel enkele specifieke of breed geschikte interventies te vinden.

Vanuit Kenniswerkplaats Tienplus/ Verwey-Jonker Instituut wordt bijgedragen aan het diversiteitgevoeliger maken van interventies. Om te beginnen is de Meetladder Diversiteit Interventies ontwikkeld. Deze bevat een lijst met tien aandachtspunten voor het beoordelen van diversiteitgevoeligheid, zoals ‘sluiten de doelen, aanpak en wijze van communiceren voldoende aan bij een diverse doelgroep?’.

Het programma Tripple P ondersteunt ouders bij opvoedvragen. Mede aan de hand van de meetladder is de interventie Triple P onderzocht op geschiktheid voor een diverse populatie. Vooral in het taalgebruik zijn voor de vaak laagopgeleide moeders die het Nederlands nog weinig beheersen aanpassingen nodig, zo is gebleken. Ook zijn er behoeften aan ondersteuning waar Triple P niet tegemoet komt, zoals op het gebied van religie en omgaan met stigmatisering. Bekijk ook de film die aan de hand van dit onderzoek is gemaakt.   

Verder ontwikkelen ook organisaties uit migrantenkring als Trias Pedagogica en Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie interventies voor opvoedondersteuning. Aan de onderbouwing van deze interventies draagt Kenniswerkplaats Tienplus bij, zie de publicaties Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders en Coach je kind: een theoretische onderbouwing.