Onderstaand een lijst met lokale organisaties en burgerinitiatieven voor vluchtelingen. Deze lijst is niet volledig. Heb je aanvullingen? Laat het ons weten!

Grass roots en lokale organisaties voor vluchtelingen (en onderwijs):

1. Ik wil iets doen voor een vluchteling
Er zijn heel veel mensen die ‘iets’ willen doen voor vluchtelingen, maar niet weten wat, of hoe. Het is alleen niet zo gemakkelijk om dit soort initiatieven te vinden. Wij bundelen hier en op onze facebookpagina al die initiatieven en vragen jouw hulp zodat we elke vluchteling kunnen helpen.

2. Take care BNB
Takecarebnb maakt mogelijk dat vluchtelingen tijdelijk bij gastgezinnen in Nederland logeren. Takecarebnb regelt een zorgvuldige matching tussen vluchteling en gastgezin. Zo draagt Takecarebnb bij aan het integratieproces van de vluchteling enerzijds en bieden we anderzijds gastgezinnen de gelegenheid zich op een concrete en tastbare wijze in te zetten.

  • Reinout de Kraker (oprichter)
  • Maja Grcic (operationeel directeur)
  • Meer informatie: info@takecarebnb.com

3. Stichting Mexeana (Eritrea)
Mexaena betekent ‘onze toekomst’ in het Tigrinia. Met de nadruk op ‘ons’. Bij Mexaena werken Eritrese nieuwkomers samen met Nederlandse coaches en Eritreeërs die al langer in Nederland zijn aan een netwerk in de stad.

4. Stichting Tolerance Zeist
Stichting Tolérance vluchtelingen Zeist organiseert voor kinderen en volwassenen vluchtelingen in de noodopvang, azc en status houders voor verschillende activiteiten zoals niet te hebben om na te denken over de verschrikkelijke ervaringen die ze hadden.

5. VON
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is de spreekbuis van vluchtelingen in Nederland. Een landelijke koepelorganisatie met in Nederland ruim 400 vluchtelingenorganisaties die hun krachten in VON hebben gebundeld. Wij behartigen de belangen van hen die wegens gegronde vrees voor vervolging hun eigen land moesten verlaten en naar Nederland zijn gevlucht om hier veiligheid en bescherming te vinden.

6. St. Al Amal

Al Amal is een onafhankelijke organisatie die de participatie van gezinnen, moeders, vrouwen en jeugd in Utrecht en Nederland wil bevorderen. Zij richt zich op diegenen die er niet in slagen op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden

7. Vluchtelingenwerk
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

8. Open embassy
Open embassy is 24/7 beschikbaar om statushouders te helpen met hun vragen over leven in Nederland. Wie beter om hen te helpen dan hun nieuwe buren, die bekend zijn met de geschreven én ongeschreven regels?

9. Refugee start force
Een initiatief van burgers maar wordt ondersteund door de gemeente en vluchtelingenwerk. Het is een online platform waar professionals en vluchtelingen (als professionals) elkaar kunnen vinden. Er worden koffiebijeenkomsten georganiseerd, en het is de bedoeling dat de Nederlandse professionals de vluchtelingen op weg helpen naar een stage, een werkervaring of contacten.

10. Refugee company
Groep van ondernemers en designers, werken aan kunst en netwerkprojecten en vrijwilligersactiviteiten: kunstles voor kinderen, koffiebijeenkomsten en taalklassen. Not for profit stichting.

11. New future collective
Gezamenlijk werken we aan manieren om vluchtelingen in aanraking te brengen met activiteiten, netwerken, projecten en mogelijke werkgevers. NFC wil op creatieve manieren het kansen denken, kansen scheppen en kansen benutten voor vluchtelingen versterken. We doen dit in het belang van iedere vluchteling individueel en ook vanuit een goed begrepen en wel gemeend eigenbelang van de Nederlandse samenleving.

12. Samen Oplopen
Wij koppelen nieuwkomers met een status of gezinnen/jongeren die al langere tijd in Nederland wonen maar nog niet goed geïntegreerd zijn aan een maatje of maatjesgezin. Zij lopen gedurende 1 tot 2 jaar met elkaar mee: van samen eten tot leuke activiteiten ondernemen, van taalles tot samen administratie doen en van uitleg over Nederlandse gewoonten tot mee gaan naar instanties of de scholen van de kinderen. We draaien nu in Zeist (110 koppelingen per jaar), de Bilt (15 koppelingen per jaar) en Hilversum/Bussum (35 koppelingen per jaar) en binnenkort hopelijk in meer plaatsen

13. Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR)
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) wil 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Rotterdam bieden. Zo snel mogelijk meedoen met de Nederlandse samenleving is het doel. SNTR biedt een intensief programma dat bestaat uit een huurwoning, een versnelde taalcursus, het leren kennen van de wijk en de stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs. De Erasmus Universiteit onderzoekt of de gezinnen zich door dit programma inderdaad snel thuis voelen in Rotterdam.

14. Stichting Rumi
Stichting Rumi is een non-profit organisatie gevestigd in Den Haag en inspireert, begeleidt, traint en ondersteunt vreemdelingen om contacten op te bouwen met de samenleving en hun competenties goed te benutten. Zo bieden ze diverse coachingtrajecten en trainingen met als doel begeleiding naar maatschappelijke participatie en uiteindelijk werk.

Arbeidsmarkt – opleiding of ervaring

15. Newbees
NewBees gelooft in een inclusieve samenleving. Ons doel is om vluchtelingen – die niet togestaan zijn om te werken – hulp te bieden door ze te laten participeren in de samenleving. Op deze wijze kunnen zij een lokale netwerk en CV opbouwen, waardoor ze makkelijker (betaald) werk kunnen vinden op het moment dat ze een asielstatus hebben gekregen.

16. Makers Unite
Makers Unite verbindt lokale mensen en vluchtelingen met elkaar door middel van het (gezamenlijke) ontwerpen van recycled producten van gebruikte zwemvesten die gevonden zijn aan de Griekse kust.

17. Hack your future
Hack your future organiseert cursussen ‘programmeren’ voor vluchtingen in Nederland, opgericht door sociale ondernemers. Deze cursussen worden geheel of gedeeltelijk door vrijwilligers gegeven.

18. Delite labs - non profit foundation
Een non profit organisatie met het doel om jongerenwerkloosheid tegen te gaan door middel van het promoten van ondernemerschap (entrepreneurship). Delite labs biedt een gratis zesweekse cursus ‘ondernemerschap’ vanuit de gedachte dat vluchtelingen heel goed hun eigen bedrijf kunnen opzetten.

19. Forward Incubator
Forward Incubator helpt nieuwkomers economisch en sociaal zelfredzaam te worden door middel van entrepreneurship. Gedurende 4 maanden krijgen 15 nieuwkomers de gelegenheid om onder begeleiding van een professionele coach en met ondersteuning van 2 student consultants hun onderneming op te zetten. De verschillende programma's vinden plaats in Amsterdam of Rotterdam. Instroommomenten zijn: maart 2020 en september 2020.

20. Stichting About a Jacket
Hét borduuratelier voor vrouwen met een vluchtelingenachtergrond. Er wordt gewerkt in een veilige omgeving en gezellige sfeer. De vrouwen komen vier ochtenden per week bij elkaar. Om het integratieproces te bevorderen wordt tijdens het borduren de Nederlandse taal geoefend onder begeleiding van een taalcoach. Gedurende het jaar wordt er gewerkt aan verschillende projecten.

Projecten gericht op verbinding tussen Nederlanders en vluchtelingen

21. Gastgezin voor een vluchteling
Gastgezin voor een Vluchteling wil betekenisvolle en liefdevolle relaties stimuleren tussen Nederlanders en vluchtelingen. Misschien heb je de mogelijkheid om mensen bij je thuis op te vangen of kun je vluchtelingen helpen door boodschappen met ze te doen, formulieren in te vullen, te ondersteunen bij medische zorg en zo veel meer. Het is vooral de bedoeling dat je met je talenten, mogelijkheden en professie helpt, op een manier die het beste bij je past.

22. Welcome to the neighbourhood
Welcome to the Neighbourhood is een initiatief van een klein groepje buren in Nijmegen Noord wat inmiddels is uitgegroeid tot een wijkgebeuren waarbinnen de samenwerking wordt aangegaan met allerlei organisaties en initiatieven rondom en met de jongens van Griftdijk. Het doel sociale cohesie tussen de wijk en een groep van 100 vluchtelingen die in een studentencomplex zijn komen wonen. Er worden computerlessen georganiseerd, kerkdiensten, er is een fitnessruimte, er worden feestjes gegeven, en er wordt geholpen bij verhuizingen etc.

  • 024-3512165

23. Kerk in Actie  
Uit een onderzoek, uitgevoerd onder 800 diakenen, blijkt dat in 80% van de kerkelijke gemeenten aandacht is besteed aan vluchtelingen. Door te bidden, te collecteren of thema- of welkomstdiensten over en met vluchtelingen te organiseren. In 70% van de gemeenten worden ook buiten de diensten activiteiten georganiseerd. Zoals kleding-, goederen- en geldinzamelingsacties, het organiseren van activiteiten of het openstellen van het kerkgebouw voor vluchtelingen. Ook worden veel thema-avonden georganiseerd en sluiten veel kerkelijke gemeenten aan bij wat er al wordt georganiseerd in de woonplaats.

24. Stichting Nieuwe Alphenaren

Stichting Nieuwe Alphenaren brengt vluchtelingen met een status (statushouders) In Alphen aan den Rijn en vrijwilligers samen om de kloof tussen deze groepen te verkleinen. De maatjes lopen een eindjes met de statushouders op. Ze komen eens per week langs en helpen met een snellere integratie in de samenleving.

25. Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs organiseert ontmoetingen met vluchtelingen bij organisaties. Ambassadeurs zijn (voormalige) vluchtelingen die hun levensverhaal vertellen in de vorm van interactieve gastlessen en workshops. In een gastles krijgt het publiek de ruimte om vragen te stellen en om in gesprek te gaan met de vluchteling.

26. Welkomplein Den Bosch

Welkomplein Den Bosch wil binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch statushouders en andere inwoners met elkaar verbinden. Visie: nieuwkomers kunnen sneller volwaardig deelnemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt wanneer zij daarbij ondersteund worden door mensen die al langer deel uitmaken van de Bossche samenleving en die op hun beurt geloven in de kracht van persoonlijk contact, vriendschap en steun.

27. Samen Hier

Samen Hier is opgezet door Justice & Peace in 2018 met als doel om een gemeenschapsgerichte interventie te realiseren in Nederland voor ontvangst en verwelkoming van vluchtelingen. Ze willen dat vluchtelingen op een veilige manier naar Nederland kunnen komen en bieden een alternatief aan. Het doel willen ze bereiken door lokale inwoners bij de opvang van een statushouder of een gezin te betrekken.

Overige initiatieven die o.a. vluchtelingen ondersteunen bij educatie:

 

28.  Stichting Eurosoma Rotterdam

29. Al Mukaram Stichting Somalische Cultuur, Rotterdam

  • Kuipersstraat 21, 3025NT, Rotterdam, 010 476 5367

30. Indigo Wereld Eindhoven

31. Stichting Sabiel, Ede

32. Stichting Ik Wil

33. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF