In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar dit onderwerp. Kennisplatform Integratie en Samenleving vulde de bestaande kennis aan door een perspectief te kiezen dichtbij ouders en kinderen en uit de migrantengroepen zelf. Vrijwilligers die veel met ouders en kinderen uit deze groepen werken, signaleren in het onderzoek de volgende aandachtspunten:

  1. Taal. Ouders beheersen het Nederlands onvoldoende en hebben weinig mogelijkheden om Nederlands te leren door lange werkdagen. Kinderen worden juist soms te weinig gestimuleerd door leerkrachten om hun moedertaal te leren.
  2. Onderwijs. Ouders ontberen kennis over het Nederlandse onderwijssysteem. Tegelijkertijd geldt: het onderwijssysteem lijkt kinderen die op latere leeftijd zij-instromen weinig kansen te geven op een succesvolle schoolloopbaan.
  3. Opvoeding. Opvoeden in Nederland is anders dan in het herkomstland. Ouders missen soms ondersteuningsstructuren en hebben tegelijkertijd nog te weinig zicht op de steun die er in Nederland voorhanden is, bijvoorbeeld in wijkteams.

Anderen bekeken ook