Vraag & antwoord

De vraag:

Wie spelen een rol bij de preventieve aanpak van radicalisering?

Vraag & antwoord - 30 maart 2017

Veel verschillende personen en partijen kunnen bijdragen aan preventie van radicalisering, waaronder de ouders, jongerenwerkers, werkservicepunten van gemeenten en de politie.

Ouders maken hun kind meer weerbaar voor radicale invloeden door open te staan voor eventuele vragen over het geloof. Dit vergroot de religieuze weerbaarheid van hun kind. Ouders dragen ook bij door meer zicht te krijgen op de leefwerelden van hun kind buitenshuis. Jongerenwerkers en werkservicepunten van gemeenten spelen een rol in het vergroten van de weerbaarheid van jongeren door ze naar én bij hun opleiding, stage en werk te helpen Dit vergroot het toekomstperspectief van jongeren.

Ten slotte kan de politie aandacht besteden aan een goede omgang met jongeren op straat, waardoor ervaren discriminatie zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Anderen bekeken ook

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor gemeenten waarmee de voedingsbodem van radicalisering kan worden vastgesteld. Zodat jongeren weerbaarder worden tegen radicale invloeden.

Reageer

Log in of word lid van het platform om te reageren!