Meerdere onderzoekers hebben kritiek geuit op deze invulling. Hoewel het ontbreekt aan een eenduidige definitie, roept de term parallelliteit vooral de associatie op van langs etnisch-culturele of religieuze lijnen gesloten organisatievorming, van segregatie.

Ook onze verkenning laat zien dat de term parallelliteit slecht past op het fenomeen van eigen voorzieningen in het jeugddomein. Juist omdat er veel dwarsverbanden blijken te bestaan met de bredere samenleving. De activiteiten van eigen voorzieningen in het jeugddomein zijn vaak, naast op bonding, ook op bridging gericht. Bonding wil zeggen dat mensen vooral verbindingen leggen binnen de eigen groep met het risico dat ze verder af komen te staan van de reguliere samenleving. Bridging houdt in dat de organisaties bruggen bouwen naar andere groepen.

Zelfs de sterk op de eigen (religieuze) gemeenschap gerichte voorzieningen, zoals het moskee-onderwijs, onderhouden veelal dwarsverbanden met reguliere instituties.

 

Anderen bekeken ook