Vraag en Antwoord

Kennisplatform Integratie & Samenleving staat open voor vragen en suggesties over integratie en diversiteit. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Zoek binnen Vraag & Antwoord

19 maart 2018

LHBT-asielzoekers zien zich tijdens de asielprocedure voor een lastig vraagstuk geplaatst. Ze moeten, anders dan andere asielzoekers, tijdens gesprekken met de IND bewijs leveren van hun seksuele identiteit. KIS ontwikkelde een methodiek en geeft concrete adviezen over hoe je hen begeleidt.

08 maart 2018

Een inclusieve werkcultuur laat ruimte aan verschillen. Bijvoorbeeld wanneer er op de personeelsbarbecue op een apart rooster halal vlees wordt gebakken voor de collega’s die moslim zijn.

22 december 2017

Vergeleken met een jaar geleden starten gemeenten veel eerder met de arbeidstoeleiding. Waar zij vorig jaar vaak wachtten tot statushouders hun verplichte inburgering hadden afgerond, start de meerderheid van de gemeenten momenteel met arbeidstoeleiding op het moment dat de statushouder in de gemeente komt wonen

18 december 2017

Relatief veel asielzoekers kampen met posttraumatische stressklachten, maar ook armoede en financiële stress zijn risicofactoren voor huiselijk geweld in azc's.

22 november 2017

KIS ondervroeg vrijwilligers uit de gemeenschappen die veel werken met ouders en kinderen. Zij noemen de Nederlandse taal een belangrijk vehikel voor ouders om in Nederland te kunnen functioneren. Wel zijn er meer mogelijkheden nodig om op andere manieren Nederlands te leren, bijvoorbeeld in de avonduren of op taalpunten waar ouders in het weekend al komen met hun kinderen om de eigen taal te leren.

20 september 2017

Om de vraag te beantwoorden hoeveel vluchtelingen er in Nederland verblijven die over een verblijfsvergunning beschikken, is het zaak om allereerst een onderscheid te maken tussen statushouders en asielzoekers.

13 september 2017

De begrippen ‘integratie’, ‘assimilatie’ en ‘inburgering’ worden regelmatig voor elkaar ingeruild, maar hebben ieder een verschillende betekenis. Hieronder volgt een overzicht met de definities die duidelijk maken waarin de begrippen van elkaar verschillen.

11 augustus 2017

Er zijn geen landelijke cijfers bekend over het aandeel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) onder Nederlanders met een migratieachtergrond.

02 augustus 2017

Zo'n honderd woon- en zorginitiatieven verspreid over het land, richten zich op oudere migranten. Dat blijkt uit een verkenning van KIS uitgevoerd met het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten (NOOM) en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen- Zorg (KCWZ).

02 juli 2017

De toekomstvisie van jongeren van Nederlandse komaf en met een migratieachtergrond komt veelal overeen. Werk en inkomen hebben prioriteit.

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873