Vraag en Antwoord

Kennisplatform Integratie & Samenleving staat open voor vragen en suggesties over integratie en diversiteit. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Zoek binnen Vraag & Antwoord

21 april 2017

Dat kan op verschillende manieren. Pas bijvoorbeeld bij het werven van nieuwe medewerkers vacatureteksten aan zodat deze een diverse groep aanspreken.

10 april 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelde een checklist die inzicht biedt in het diversiteitsbeleid van gemeenten.

10 april 2017

Creëer momenten van persoonlijke ontmoeting tussen werkgevers en statushouders en maak daarnaast gebruik van voorlopers, werkgevers die vanuit maatschappelijke betrokkenheid er open voor staan om vluchtelingen in dienst te nemen.

06 april 2017

Neem de talenten en behoeften van statushouders als uitgangspunt en sluit je aanbod daarop aan en zet onder andere in op duale trajecten.

30 maart 2017

Op basis van een viertal uitgebreide literatuuronderzoeken naar wat werkt tegen discriminatie, deelt KIS de do's en don'ts bij het voorkomen van discriminatie op grond van afkomst, religie en huidskleur.

30 maart 2017

Veel verschillende personen en partijen kunnen bijdragen aan preventie van radicalisering, waaronder de ouders, jongerenwerkers, werkservicepunten van gemeenten en de politie.

30 maart 2017

Dat hangt af van het soort problemen dat er speelt in een gemeente. Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelde een onderzoeksinstrument dat deze problemen blootlegt.

29 maart 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving geeft in de Interventiewijzer partcipatie vluchtelingen een overzicht van interventies en veelbelovende praktijkvoorbeelden om de participatie van statushouders te bevorderen.

28 maart 2017

Risico’s op overbelasting en lage kwaliteit van zorg doen zich met name voor onder geïsoleerde mantelzorgers met een migratieachtergrond. Deze informele zorgverleners komen soms uit lagere sociale klassen of zijn de Nederlandse taal niet machtig. Met als gevolg dat ze de ondersteuning niet weten te vinden of geen ondersteuning zoeken. Aan de andere kant sluit de ondersteuning en de manier waarop die wordt aangeboden, niet goed aan op de hulpbehoefte, ook bij hoogopgeleide mantelzorgers.

24 maart 2017

Het advies is ten eerste om laagdrempelige en cultuursensitieve ondersteuning te bieden.

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873