Vraag en Antwoord

Kennisplatform Integratie & Samenleving staat open voor vragen en suggesties over integratie en diversiteit. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Zoek binnen Vraag & Antwoord

29 maart 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving geeft in de Interventiewijzer partcipatie vluchtelingen een overzicht van interventies en veelbelovende praktijkvoorbeelden om de participatie van statushouders te bevorderen.

28 maart 2017

Risico’s op overbelasting en lage kwaliteit van zorg doen zich met name voor onder geïsoleerde mantelzorgers met een migratieachtergrond. Deze informele zorgverleners komen soms uit lagere sociale klassen of zijn de Nederlandse taal niet machtig. Met als gevolg dat ze de ondersteuning niet weten te vinden of geen ondersteuning zoeken. Aan de andere kant sluit de ondersteuning en de manier waarop die wordt aangeboden, niet goed aan op de hulpbehoefte, ook bij hoogopgeleide mantelzorgers.

24 maart 2017

Het advies is ten eerste om laagdrempelige en cultuursensitieve ondersteuning te bieden.

24 maart 2017

Uit een enquête onder Nederlandse gemeenten van Kennisplatform Integratie & Samenleving bleek dat bijna driekwart van de gemeenten specifiek beleid heeft of dit ontwikkelt om vluchtelingen met een status aan het werk te helpen.

23 maart 2017

Een tip is om samen te werken met organisaties die deze groepen al bereiken en samen met hen voorlichting te geven over mantelzorg en de ondersteuning die u kunt bieden.

22 maart 2017

Momenteel wonen naar schatting 20.000 personen met een Eritrese achtergrond in Nederland.

22 maart 2017

Negatieve ervaringen als ervaren onrecht en discriminatie kunnen ertoe bijdragen dat jongeren zich niet thuis voelen in Nederland of dat ze het gevoel hebben dat de samenleving hen niet als Nederlander ziet. Dit kan leiden tot onrust en invloed hebben op hun welzijn.

01 maart 2017

Ondanks kleine verbeteringen is de maatschappelijke positie van Roma en Sinti in Nederland nog steeds erg slecht.

25 januari 2017

De term ‘allochtoon’ heeft al jaren een negatieve connotatie. In november 2016 zetten de Wettenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuwe norm voor de overheid: ze schrappen de woorden allochtoon en autochtoon uit het officiële vocabulaire.

03 december 2016

Uit gesprekken met verschillende burgerinitatieven zijn negen concrete handvatten naar voren gekomen voor burgerninitiatieven die bewoners van diverse culturele en etnische achtergronden willen bereiken.

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873