Vraag en Antwoord

Kennisplatform Integratie & Samenleving staat open voor vragen en suggesties over integratie en diversiteit. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Zoek binnen Vraag & Antwoord

24 maart 2017

Uit een enquête onder Nederlandse gemeenten van Kennisplatform Integratie & Samenleving bleek dat bijna driekwart van de gemeenten specifiek beleid heeft of dit ontwikkelt om vluchtelingen met een status aan het werk te helpen.

23 maart 2017

Een tip is om samen te werken met organisaties die deze groepen al bereiken en samen met hen voorlichting te geven over mantelzorg en de ondersteuning die u kunt bieden.

22 maart 2017

Momenteel wonen naar schatting 20.000 personen met een Eritrese achtergrond in Nederland.

22 maart 2017

Negatieve ervaringen als ervaren onrecht en discriminatie kunnen ertoe bijdragen dat jongeren zich niet thuis voelen in Nederland of dat ze het gevoel hebben dat de samenleving hen niet als Nederlander ziet. Dit kan leiden tot onrust en invloed hebben op hun welzijn.

01 maart 2017

Ondanks kleine verbeteringen is de maatschappelijke positie van Roma en Sinti in Nederland nog steeds erg slecht.

25 januari 2017

De term ‘allochtoon’ heeft al jaren een negatieve connotatie. In november 2016 zetten de Wettenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuwe norm voor de overheid: ze schrappen de woorden allochtoon en autochtoon uit het officiële vocabulaire.

03 december 2016

Uit gesprekken met verschillende burgerinitatieven zijn negen concrete handvatten naar voren gekomen voor burgerninitiatieven die bewoners van diverse culturele en etnische achtergronden willen bereiken.

23 november 2016

Onderstaand een lijst met lokale organisaties en burgerinitiatieven voor vluchtelingen. Deze lijst is niet volledig. Heeft u aanvullingen? Laat het ons weten!

17 oktober 2016

Er is geen verschil tussen jeugdcriminaliteit door migrantenjongeren uit West-Europa of andere landen. Alle migrantenjongeren krijgen te maken met meer risicofactoren in vergelijking met autochtone jongeren. Dat geldt ook voor westerse migrantenjongeren. Bijvoorbeeld door de buurt waar ze wonen, de school waar ze naartoe gaan en/of minder controle door de ouders.

11 oktober 2016

De oververtegenwoordiging van migrantenjongeren is een feit. Zij vormen een kwetsbare groep, omdat zij vaak te maken krijgen met een cumulatie van risicofactoren. Als we niets doen, wordt het probleem onder deze groepen (en nieuwe migrantengroepen die recent zijn gearriveerd) groter.

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873