Vraag en Antwoord

Kennisplatform Integratie & Samenleving staat open voor vragen en suggesties over integratie en diversiteit. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Zoek binnen Vraag & Antwoord

23 november 2016

Onderstaand een lijst met lokale organisaties en burgerinitiatieven voor vluchtelingen. Deze lijst is niet volledig. Heeft u aanvullingen? Laat het ons weten!

17 oktober 2016

Er is geen verschil tussen jeugdcriminaliteit door migrantenjongeren uit West-Europa of andere landen. Alle migrantenjongeren krijgen te maken met meer risicofactoren in vergelijking met autochtone jongeren. Dat geldt ook voor westerse migrantenjongeren. Bijvoorbeeld door de buurt waar ze wonen, de school waar ze naartoe gaan en/of minder controle door de ouders.

11 oktober 2016

De oververtegenwoordiging van migrantenjongeren is een feit. Zij vormen een kwetsbare groep, omdat zij vaak te maken krijgen met een cumulatie van risicofactoren. Als we niets doen, wordt het probleem onder deze groepen (en nieuwe migrantengroepen die recent zijn gearriveerd) groter.

27 juli 2016

Meerdere onderzoekers hebben kritiek geuit op deze invulling. Hoewel het ontbreekt aan een eenduidige definitie, roept de term parallelliteit vooral de associatie op van langs etnisch-culturele of religieuze lijnen gesloten organisatievorming, van segregatie.

15 juli 2016

De motieven zijn te verdelen in drie groepen: religieus, politiek en/of romantisch.

17 juni 2016

De aanpak moet zich richten op het vermogen van bewoners om zelf iets aan overlast of ander ongewenst gedrag in hun directe leefomgeving te doen. Het vergroten van de collectieve en individuele weerbaarheid van bewoners om zelf handelend op te treden, vermindert de kans op spanningen.

07 juni 2016

Onder andere door de tweetaligheid van kinderen te ondersteunen.

02 juni 2016

Geradicaliseerde moslima's zijn vaak vrouwen die onder enorme psychische druk hebben geleefd. Deze druk heeft geleid tot kwetsbaarheid en emotionele isolatie bij deze vrouwen en kan veroorzaakt zijn door diverse factoren.

Coalitie Erbij - 31 mei 2016

Uit onze zoektocht naar de verklaringen voor het hoge percentage eenzaamheid onder migrantenouderen, met name onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse ouderen, blijkt dat dit te maken heeft met hun lage sociaaleconomische status en chronische gezondheidsproblemen.

31 mei 2016

Het meten van eenzaamheid gebeurt bijna altijd met de eenzaamheidsschaal van professor De Jong-Gierveld. Uit een recent onderzoek blijkt dat deze eenzaamheidsschaal ook voor Turkse en Marokkaanse ouderen een betrouwbare en valide methode is om eenzaamheid te meten.

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873