Vraag en Antwoord

Kennisplatform Integratie & Samenleving staat open voor vragen en suggesties over integratie en diversiteit. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Zoek binnen Vraag & Antwoord

27 juli 2016

Meerdere onderzoekers hebben kritiek geuit op deze invulling. Hoewel het ontbreekt aan een eenduidige definitie, roept de term parallelliteit vooral de associatie op van langs etnisch-culturele of religieuze lijnen gesloten organisatievorming, van segregatie.

15 juli 2016

De motieven zijn te verdelen in drie groepen: religieus, politiek en/of romantisch.

17 juni 2016

De aanpak moet zich richten op het vermogen van bewoners om zelf iets aan overlast of ander ongewenst gedrag in hun directe leefomgeving te doen. Het vergroten van de collectieve en individuele weerbaarheid van bewoners om zelf handelend op te treden, vermindert de kans op spanningen.

07 juni 2016

Onder andere door de tweetaligheid van kinderen te ondersteunen.

02 juni 2016

Geradicaliseerde moslima's zijn vaak vrouwen die onder enorme psychische druk hebben geleefd. Deze druk heeft geleid tot kwetsbaarheid en emotionele isolatie bij deze vrouwen en kan veroorzaakt zijn door diverse factoren.

Coalitie Erbij - 31 mei 2016

Uit onze zoektocht naar de verklaringen voor het hoge percentage eenzaamheid onder migrantenouderen, met name onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse ouderen, blijkt dat dit te maken heeft met hun lage sociaaleconomische status en chronische gezondheidsproblemen.

31 mei 2016

Het meten van eenzaamheid gebeurt bijna altijd met de eenzaamheidsschaal van professor De Jong-Gierveld. Uit een recent onderzoek blijkt dat deze eenzaamheidsschaal ook voor Turkse en Marokkaanse ouderen een betrouwbare en valide methode is om eenzaamheid te meten.

12 mei 2016

De praktische informatie verkijgen Poolse arbeidsmigranten vrij gemakkelijk. Vaak gaat dat via internet of via hun netwerk. Maar hulp hebben ze wel nodig.

25 maart 2016

Naar de invloed van het niet of nauwelijks spreken van de Nederlandse taal op toegang tot en kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is tot nu toe weinig onderzoek gedaan. Het onderzoek dat tot dusver is uitgevoerd laat zien dat taalproblemen van invloed zijn op herkenning van gezondheidsproblemen, toegang tot de zorg, zorggebruik en kwaliteit van de zorg.

25 maart 2016

Handelingsverlegenheid in gesprek met moslimleerlingen over gevoelige onderwerpen; veel leerkrachten en jongerenwerkers hebben er mee te kampen. Of het nu gaat om de strijd in Syrië, terroristische aanslagen of cartoons van de profeet Mohammed. De gemakkelijkste weg lijkt om deze kwesties dan maar uit de weg te gaan. Ons advies: niet doen, blijf in dialoog. Maar hoe doet u dat? Tien tips.

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873