Vraag en Antwoord

Kennisplatform Integratie & Samenleving staat open voor vragen en suggesties over integratie en diversiteit. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Zoek binnen Vraag & Antwoord

04 maart 2016

In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar dit onderwerp. Kennisplatform Integratie en Samenleving vulde de bestaande kennis aan door een perspectief te kiezen dichtbij ouders en kinderen uit de groepen zelf.

08 februari 2016

In de jaren negentig waren de grootste vluchtelingengroepen afkomstig uit Afghanistan, Iran, Irak, Somalië en Joegoslavië. In welke mate participeren zij nu op de arbeidsmarkt?

25 januari 2016

Deels zit dat in de voorbereiding van de bewonersbijeenkomst. Wees uitnodigend, organiseer een korte coaching of training voor betrokken bestuurders, zorg voor een risico-inventarisatie, wees zorgvuldig bij de beantwoording van vragen en zorg voor een goede briefing van de baliemedewerkers.

22 januari 2016

Bij registratie, zowel in de Basisregistratie Personen als de Registratie Niet-Ingezetenen, kan de gemeente doorverwijzen naar bestaand (lokaal) taalaanbod. De gemeente kan tevens arbeidsmigranten proactief bereiken via werkgevers, huisvesters, uitzendbureaus, zelforganisaties en kerken.

17 december 2015

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Het maakt verschil of het om een meisje van 9 of van 17 jaar gaat. Of het ‘getrouwde’ meisje alleen in Nederland is of dat haar ouders hier ook zijn. Of zowel haar ouders als haar echtgenoot hier zijn, of dat haar man hier wel is maar haar ouders niet. En of zij vrijwillig is getrouwd of gedwongen.

02 december 2015

Ja, vijftig procent van de pleegzorginstellingen ervaart een tekort aan pleeggezinnen met een specifieke religieuze of etnisch-culturele achtergrond. Er is met name een tekort aan islamitische pleeggezinnen. En binnen de islamitische gemeenschap vooral aan pleegouders met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Hoewel deze groepen ondervertegenwoordigd zijn in het pleegouderbestand, zijn ze wel veel vaker betrokken als netwerkpleeggezin: kinderen uit deze groepen worden vaak opgevangen in het eigen netwerk.

17 november 2015

Weet waar u migratiecijfers kunt vinden.

19 oktober 2015

Mogelijke verklaringen zijn een passievere houding en minder actiegeneigdheid bij emotionele problemen, een grotere angst voor de hulpverlening en minder probleemherkenning bij ouders en jeugdigen van Marokkaanse en Turkse herkomst.

16 september 2015

Om huwelijksdwang goed aan te pakken, is het van belang dat professionals vroegtijdig signalen opvangen en weten wat zij kunnen doen. Zij kunnen scholing krijgen en advies vragen bij verschillende instellingen. Als de veiligheid van een jongere in gevaar is, zijn er speciale opvangvoorzieningen ingericht.

03 september 2015

Twaalf innovatieve initiatieven rondom preventie schuldhulpverlening en migrantengroepen.

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873