Vraag en Antwoord

Kennisplatform Integratie & Samenleving staat open voor vragen en suggesties over integratie en diversiteit. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Zoek binnen Vraag & Antwoord

25 maart 2016

Handelingsverlegenheid in gesprek met moslimleerlingen over gevoelige onderwerpen; veel leerkrachten en jongerenwerkers hebben er mee te kampen. Of het nu gaat om de strijd in Syrië, terroristische aanslagen of cartoons van de profeet Mohammed. De gemakkelijkste weg lijkt om deze kwesties dan maar uit de weg te gaan. Ons advies: niet doen, blijf in dialoog. Maar hoe doet u dat? Tien tips.

14 maart 2016

Culturen waarin scheiden niet of moeilijk gaat, zijn zeer divers. Huwelijkse gevangenscshap komt voor in Turkije, Marokko, Afghanistan, Irak, Egypte, Indonesië, Pakistan, Somalië, Suriname/Hindoestaans, de Filipijnen, Malta en onder Koerden. Er zijn zowel islamitische, joodse als orthodox-protestantse en katholieke slachtoffers.

04 maart 2016

In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar dit onderwerp. Kennisplatform Integratie en Samenleving vulde de bestaande kennis aan door een perspectief te kiezen dichtbij ouders en kinderen uit de groepen zelf.

08 februari 2016

In de jaren negentig waren de grootste vluchtelingengroepen afkomstig uit Afghanistan, Iran, Irak, Somalië en Joegoslavië. In welke mate participeren zij nu op de arbeidsmarkt?

25 januari 2016

Deels zit dat in de voorbereiding van de bewonersbijeenkomst. Wees uitnodigend, organiseer een korte coaching of training voor betrokken bestuurders, zorg voor een risico-inventarisatie, wees zorgvuldig bij de beantwoording van vragen en zorg voor een goede briefing van de baliemedewerkers.

22 januari 2016

Bij registratie, zowel in de Basisregistratie Personen als de Registratie Niet-Ingezetenen, kan de gemeente doorverwijzen naar bestaand (lokaal) taalaanbod. De gemeente kan tevens arbeidsmigranten proactief bereiken via werkgevers, huisvesters, uitzendbureaus, zelforganisaties en kerken.

17 december 2015

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Het maakt verschil of het om een meisje van 9 of van 17 jaar gaat. Of het ‘getrouwde’ meisje alleen in Nederland is of dat haar ouders hier ook zijn. Of zowel haar ouders als haar echtgenoot hier zijn, of dat haar man hier wel is maar haar ouders niet. En of zij vrijwillig is getrouwd of gedwongen.

02 december 2015

Ja, vijftig procent van de pleegzorginstellingen ervaart een tekort aan pleeggezinnen met een specifieke religieuze of etnisch-culturele achtergrond. Er is met name een tekort aan islamitische pleeggezinnen. En binnen de islamitische gemeenschap vooral aan pleegouders met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Hoewel deze groepen ondervertegenwoordigd zijn in het pleegouderbestand, zijn ze wel veel vaker betrokken als netwerkpleeggezin: kinderen uit deze groepen worden vaak opgevangen in het eigen netwerk.

17 november 2015

Weet waar u migratiecijfers kunt vinden.

19 oktober 2015

Mogelijke verklaringen zijn een passievere houding en minder actiegeneigdheid bij emotionele problemen, een grotere angst voor de hulpverlening en minder probleemherkenning bij ouders en jeugdigen van Marokkaanse en Turkse herkomst.

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873