Vraag en Antwoord

Kennisplatform Integratie & Samenleving staat open voor vragen en suggesties over integratie en diversiteit. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Zoek binnen Vraag & Antwoord

07 april 2015

Migrantenvaders worden vaak maar in beperkte mate bereikt door opvoedondersteuning. Terwijl zij wel vragen hebben.

03 april 2015

FORUM onderzocht de opvoedingsondersteuning voor migranten uit Midden en Oost-Europa en formuleerde op basis daarvan een aantal praktische adviezen voor gemeenten en instellingen:

01 april 2015

Verschillende interventies zijn veelbelovend. Wij geven een aantal suggesties met betrekking tot het trainen van professionals, ondersteuning van ouders en de pedagogische invalshoek bij het tegengaan van radicalisering. Ook benoemen we verschillende methodieken.

31 maart 2015

Ja, de onderwijspositie van migrantenkinderen is vaak minder gunstig dan die van autochtone kinderen. Het gemiddeld lagere opleidingsniveau van ouders en de soms minder goede Nederlandse taalbeheersing van ouders en/of kinderen spelen daarbij mee.

27 maart 2015

Kennis van de opvoedthema’s die leven in gezinnen, en van de diversiteit daarin, is van belang voor professionals die te maken hebben met gezinnen van verschillende afkomst.

18 maart 2015

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje/vrouw of een jongen/man tot een huwelijk door ouders, familie of gemeenschap. Het kernbegrip is ‘dwang’.

16 maart 2015

Het werkloosheidspercentage in Nederland voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar was in 2013 15,9 procent. Ruim 137.000 jongeren die niet naar school gingen, zaten volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek zonder baan. Wanneer we inzoomen op deze groep, dan zien we opmerkelijke verschillen als het gaat om de herkomst van deze jongeren.

16 maart 2015

Ja, in principe alle voorlichters en peer educators die al enige ervaring hebben met het geven van voorlichting of het leiden van dialoogbijeenkomsten over taboes in de eigen gemeenschap. Het gaat dan om taboes als eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating, homoseksualiteit.

13 maart 2015

De letterlijke betekenis van discriminatie is ‘het maken van onderscheid’. In juridische en maatschappelijke betekenis staat discriminatie voor het ongelijk behandelen of achterstellen van individuen of groepen op basis van (persoonlijke)  kenmerken. Discriminatie is in Nederland verboden.

20 februari 2015

De meeste interventies met enige bewijskracht voor hun effectiviteit zijn niet op geschiktheid voor migrantengezinnen onderzocht.

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873