Vraag en Antwoord

Kennisplatform Integratie & Samenleving staat open voor vragen en suggesties over integratie en diversiteit. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Zoek binnen Vraag & Antwoord

03 september 2015

Twaalf innovatieve initiatieven rondom preventie schuldhulpverlening en migrantengroepen.

27 augustus 2015

Tien tips voor jeugdhulpinstellingen hoe zij kunnen bijdragen aan de preventie van radicalisering.

01 juni 2015

Dat valt moeilijk te zeggen en hangt ook van de definitie af. De UNHCR schatte het aantal vorig jaar op 85.000 (inclusief asielzoekers), het SCP schatte dat in 2014 tussen de 200.000 en 250.000 vluchtelingen in Nederland verbleven.

28 april 2015

Via de Buurtmonitor Integratie zijn gegevens beschikbaar over de sociaaleconomische integratie van migranten op buurtniveau.

13 april 2015

Migratie brengt vaak risico’s met zich mee bij de opvoeding van migrantenkinderen in Nederland. Laagopgeleide ouders − met name Bulgaren, Roma en niet-geregistreerde migranten – kampen vaak met specifieke opvoedingskwesties die extra aandacht vanuit het gemeentelijk jeugdbeleid vragen.

13 april 2015

Onder culturele en religieuze minderheden hebben LHBT's (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) het moeilijk. Slechts 28 procent van de moslims en 44 procent van de gereformeerden (buiten de Protestantse Kerk in Nederland) is van mening dat koppels van hetzelfde geslacht mogen trouwen. Onder niet-gelovigen is dit 89 procent. Driekwart van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders zou het problematisch vinden als hun kind homoseksueel blijkt te zijn.

11 april 2015

Voornamelijk jongeren en jongvolwassenen zijn vatbaar voor processen van radicalisering. Dit zijn overwegend jongens en mannen, een minderheid is vrouw.

10 april 2015

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de sociaaleconomische status en werkloosheid beperkte verklaringskracht hebben. Wat zijn volgens de wetenschappelijke literatuur dan wel de belangrijkste voedingsbodems?

09 april 2015

De afgelopen jaren zijn veel concrete aanpakken van radicalisering ontwikkeld, vaak op lokaal niveau en gericht op specifieke doelgroepen. Slechts weinig interventies zijn geëvalueerd op effectiviteit en/of overdraagbaar gemaakt voor een andere context.

08 april 2015

Vrouwenemancipatie is een begrip dat vele facetten omvat; van economische zelfstandigheid tot je vrij voelen of vrij zijn om als vrouw of meisje je eigen keuzes te maken. Economische zelfstandigheid hangt onder andere af van de vraag of zij buitenshuis werken en zo ja, hoeveel uren.

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873