Wat doen wij met uw vraag?

Mannen met migratieachtergrond in bus

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie, ook als wij uw vraag niet kunnen beantwoorden. In dat laatste geval verwijzen we u door naar de juiste persoon of organisatie. Kunnen we u wel verder helpen, dan bepaalt de aard en omvang van uw vraag hoe wij hem beantwoorden. In de meeste gevallen nemen we contact met u op om de vraag te verhelderen.

Er zijn kort gezegd drie type vragen met elk een andere werkwijze: eenduidige vragen, vragen met uitzoekwerk en onderzoeksvragen. Graag leggen we u uit hoe we per type vraag te werk gaan.

Eenduidige vragen

Voor het antwoord op deze vragen hebben we de kennis al in huis. We proberen dit type vragen dan ook binnen enkele dagen te beantwoorden. Dat zal overwegend via e-mail gaan. Uiteraard bent u welkom om op ons antwoord te reageren, mocht één en ander u niet duidelijk zijn.

Voorbeeld: Waar vind ik informatie over integratie op buurtniveau?

Vragen met uitzoekwerk

Ook grotere vragen beantwoorden we graag, mits ze voldoende maatschappelijk relevant zijn. Het kan voorkomen dat we niet alle gegevens paraat hebben om uw vraag direct te beantwoorden. Soms moeten we eerst bestaande rapporten doornemen of ruwe data analyseren. Of we moeten eerst gegevens opvragen bij derden. Beantwoording van deze vragen kan daarom iets langer duren. We streven naar een termijn van een aantal weken. U ontvangt de gevraagde informatie bijvoorbeeld in een korte factsheet.

Voorbeeld: Deze aanpakken zijn ingezet tegen jeugdwerkloosheid

Onderzoeksvragen

Ook vragen die leiden tot een (verkennend) onderzoek van enkele maanden zijn welkom, zolang als ons budget dat toelaat. Als uw vraag voldoende maatschappelijk relevant, urgent en complex is, neemt een van onze inhoudelijke experts contact met u op om de vraag te verduidelijken en een projectaanvraag op te stellen. Die aanvraag wordt beoordeeld door een interne commissie. Oordeelt de commissie dat de vraag voldoet aan de criteria, dan wordt direct bepaald hoeveel tijd en geld er aan het project besteed mag worden. Vanaf dan gaan onze experts aan de slag. U kunt worden betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. In ieder geval ontvangt u na afronding een rapportage.

Voorbeeld: Helft pleegzorg werft niet gericht gezinnen met andere achtergrond

 

Kennisplatform Integratie & Samenleving wil zoveel mogelijk informatie creëren en actief delen. Er zijn voor u dan ook geen kosten verbonden aan het beantwoorden van uw vraag. De informatie delen we ook via alle kanalen die het kennisplatform tot zijn beschikking heeft. Uw naam hoeft daarbij niet te worden genoemd als u dat niet wilt.

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >