Hoe kan de financiële en sociale zelfredzaamheid van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers worden vergroot? En wat kan de bijdrage van nieuwkomers zelf, de gemeente, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners zijn? In deze publicatie heeft KIS in kaart gebracht wat de integratie van nieuwkomers in de weg staat en hoe belemmeringen op het gebied van zelfredzaamheid kunnen worden weggenomen. 

Het systeem van zorgtoeslagen, naheffingen, eigen risico en afrekeningen is dusdanig complex dat nieuwkomers, die veelal de taal nog niet goed beheersen, snel schulden maken. De geldzorgen die dan ontstaan, kunnen de verdere integratie van statushouders - dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning - in de weg staan. 

Deze publicatie bevat een heldere analyse van de verschillende factoren die de financiële en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers kunnen belemmeren. Daarbij is gekeken naar en een onderscheid gemaakt tussen de leefsituatie van vluchtelingen, EU-arbeidsmigranten en gezinsvormers. Vervolgens is ingezoomd op drie gemeenten en uitvoerig gesproken met maatschappelijke organisaties en statushouders.

Kansrijke instrumenten

De publicatie bevat daarnaast een inventarisatie van bestaande en kansrijke instrumenten die de zelfredzaamheid van nieuwkomers kunnen bevorderen. Op basis van deze inventarisatie zijn tips en adviezen in kaart gebracht die voortvloeien uit het beleid dat vier gemeenten al voeren.

Auteur: 
Maaike van Rooijen, Merel Kahmann, Jolanda Elferink, Bora Avrić
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2018