Artikel
... en laagopgeleid contact met elkaar leggen, zoals in een buurthuis. Dit kan voor sommige groepen belangrijk zijn op ... zijn, zegt Veldboer. ‘Denk aan segregatie op leeftijd in buurten waar hoofdzakelijk nog ouderen wonen. Of buurten waar bewoners weggaan omdat ze het zich kunnen ...
Artikel
... in tijden van rust kun je een dialoog organiseren over de buurt zodat mensen elkaar leren kennen, en makkelijker op ... inzetten dan tussen nieuwkomers in de wijk en de gevestigde buurtbewoners. Zorg ook dat je rekening houdt met ... wensen en gewoonten, bijvoorbeeld halal vlees op de (buurt)barbecue. Als er sprake is van ongemak of spanningen ...
Artikel
... er op aandringt dat ook de vrouw, in het kader van de integratie, buitenshuis gaat werken, dan kan dat tot ... tussen professionals en vrijwilligers stimuleer lokaal buurtwerk (welzijnswerk, woningbouw, sociaal buurtwerk) besteed aandacht aan cultuursensitief werken (zie ...
Artikel
... de helft. Dit terwijl werk een belangrijke factor is bij de integratie en participatie in de samenleving. Een baan ... klantmanagers helpen bij de arbeidsmarkttoeleiding en re-integratie van deze vrouwen. In het rapport worden vrouwen ... dame met een migratieachtergrond vindt het leuk om naar het buurthuis te gaan.’ Cultuursensitief ‘Wat betreft ...
Artikel
... Gemeenten die zich actief voor de participatie en integratie van deze groep migranten inzetten en hen bij het ... goed op elkaar aansluiten - Amarins Nonhebel, projectleider Integratie en Participatie Arbeidsmigranten gemeente ... activiteiten georganiseerd zodat de doelgroep en de buurt elkaar beter leren kennen. Er zijn veel geweldige ...
Artikel
... van dit jaar en een tiental jaren terug. Over diversiteit, integratie en participatie aan de hand van een aantal ... een naam van een gemeente ingeven. Ook van een wijk of buurt, indien gewenst. In een oogopslag zie je aan de ...
Artikel
... moet volgens de WRR niet alleen worden ingezet op de integratie van asielmigranten, die misschien wel hun hele ... huisvesting, scholing, taal, verenigingsleven of zorg. Op buurtniveau zijn goede voorzieningen nodig en bij de ... dat er meer aandacht komt voor de ontvangende samenleving, integratie is een ontwikkeling die van twee kanten moet ...
Artikel
... om discriminatie te verminderen (bijvoorbeeld met buurtbewoners, in de klas, online of in bedrijven)? Wil jij ... Bekijk deze praktische handreiking om als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau te ... Lees dan het rapport Bezorgdheid en veerkracht . In het integratiedebat hoor je van zowel voor- als tegenstanders ...
Artikel
... van LSA, het landelijk netwerk van bewonersgroepen, buurtcoöperaties & BewonersBedrijven. Lees het artikel van ...
Artikel
... Zennu Haile-Michael, trainer Interculturele communicatie ‘Integratie, nieuwkomers, oudkomers, statushouders, ... diversiteit ' Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam 'De tijd van ... in de wijken steeds meer mooie initiatieven ontstaan tussen buurtgenoten met compleet andere achtergronden. Waar mensen ...

Pagina's