Artikel
... van de jongeren ontving in 2016 hulp via een wijk-of buurtteam. Veel meer dan bijvoorbeeld Marokkaanse Hagenaars: ...
Artikel
... biculturele thema’s heeft lang in de marge gezeten en op buurtpodia gespeeld. Wij spelen voor zalen van 600 tot 800 ...
Artikel
... is vanwege een melding over bijvoorbeeld overlast in de buurt.’  Toen hij nog patrouilleerde als agent was de ... interventies; Sahar Noor en Laura Metwally. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).  Klik  hier  voor de ...
Artikel
... advies advies de nieuwe werkelijkheid rond diversiteit en integratie in kaart. Ooit kwamen grote groepen migranten uit ... in Nederland. Dat levert geen eenduidig beeld op. ‘Buurten waarin de verscheidenheid naar herkomst groot is, ... mantelzorg, maar scoren wel lager op de verhoudingen in de buurt tussen bepaalde herkomstgroepen. In zulke buurten ...
Artikel
... geweld en het verkrachten van meisjes hier uit de buurt', vertelt de jongen me. Volgens burgemeester André ... moeder, afkomstig uit Engeland, vertelt dat ze tijdens haar integratietraject taallessen volgde in het verderop gelegen ... de taal niet, je kent de omgeving niet.’ Veiligheid in de buurt Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum ...
Blog
... fel worden gediscussieerd over ‘hete’ onderwerpen als integratie en inburgering. Het is belangrijk om daarbij ... één integreert, en met inspraak en hulp van bedrijven en buurtbewoners. Aanpassingsprobleem Voor een grote groep van ... nieuwkomer of als kind van migranten in werk, politiek, de buurt, de vereniging. Zonder verborgen politieke of ...
Blog
... kunnen dragen aan democratische vernieuwing in wijken en buurten? Dit zijn urgente vragen, niet alleen vanwege de ... naar een duurzaam verbindend alternatief. Langetermijnintegratie Voor succesvolle integratie is maatwerk nodig, afgestemd op de mogelijkheden ...
Blog
... Daar is op zichzelf niet zoveel op tegen, maar het 'integratiedossier' gaat over zoveel meer. Onder deze blog ... op de thema's vluchtelingen, inburgering discriminatie, integratie en veiligheid. Want in hoeverre slaagt de ... (groepsgewijs!) te laten kiezen voor de school in hun buurt in plaats van de witte school tien kilometer verderop. ...
Blog
... over het land. Ook al zijn er tot in de twintiger jaren buurten te vinden waar verschillende bevolkingsgroepen ... en segregatie. De gevolgen van opgroeien in arme buurten zijn hier misschien nog wel sterker dan in armoede ... en niet zelden agressief. Als segregatie mensenwerk is, is integratie dat ook. De verantwoordelijkheid ligt bij ...
Artikel
... de gemeente te wenden voor informatie. Een migranten- of buurtorganisatie is veel laagdrempeliger.’ Bovendien ... de Nederlandse taal helpt bij een betere aansluiting in de buurt, op school en in het sociale leven.’ Dat geldt niet ... de positie van Europese migranten en bevorderen ze hun integratie? Kennisplatform Inclusief Samenleven maakte een ...

Pagina's