Artikel
... te vergroten. Dat doet de gemeente sámen met buurtteams, politie, scholen, vrijwilligers, ... Daarvoor wordt met extra aandacht ingezet op acceptatie en integratie, opvoeding, onderwijs, werk en communicatie. De ... komt het vóór alles aan op kennen en gekend worden in de buurten en wijken. ‘Klein, kleiner, kleinst is de kern’. ...
Artikel
In de Indische Buurt in Amsterdam Oost is iets bijzonders aan de hand: drie ... ‘krachtmoeders’ de straat op. Dertig vrouwen uit de buurt die in kleine groepjes met bewoners in gesprek gaan ... De vrouwen lopen een grote ronde door de Indische buurt, en met iedereen die ze tegenkomen wordt een praatje ...
Artikel
... dergelijke ontmoetingen zijn taalmaatjes, en bijvoorbeeld buurtactiviteiten waar samen wordt gegeten. Daarnaast is het ... om hun relatie met plekken te zien. Hoe reageren ze op de buurt, hoe comfortabel of juist niet zijn ze in hun buurt. Wat doet de buurt met ze en wat betekent de buurt ...
Artikel
... maar heeft moeite om die aan de man te brengen. ‘Ga in buurthuizen zitten’, adviseert Houria Tourich. ‘Een ...
Artikel
... meer diversiteit naar migratieachtergrond zorgt in sommige buurten voor minder contact en minder sociaal vertrouwen. ... beperkingen wonen bijvoorbeeld steeds meer bij elkaar in de buurt en minder gemengd met andere groepen. Om deze ... instrumenten om te sturen op de samenstelling van wijken en buurten – denk aan woningtoewijzing, grootschalige sloop ...
Artikel
... beter ondersteunen, om hun zelfredzaamheid te vergroten en integratie te vergemakkelijken. Belang van taal ... ook avondlijke spreekuren op gemeentelijke locaties zoals buurtcentra. Daar blijkt veel belangstelling voor. Maar als ...
Artikel
... elkaar kunnen ontmoeten rondom sociale activiteiten in de buurt. Maar ook op andere manieren willen we ... en organisaties rond inburgering verzamelde. Lees het hier! Integratie ‘Vaak denken arbeidsmigranten dat ze snel weer ... de wijk gegaan. Zo ontstaan nieuwe netwerken, en dat is ook integratie.’ Vraag het de mensen zelf! ‘Andere gemeenten ...
Artikel
... jaren – gezien de actualiteit- alleen maar toe. Opvang, integratie en participatie vragen volop aandacht van ... De oorlog zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor inwoners in buurten en wijken. In dit dossier vind je beschikbare kennis ... Op scholen, op het werk, bij de sportclub maar vooral in buurten en wijken komen mensen bij elkaar en leren ze elkaar ...
Artikel
... over de vraag wat je als welzijnsorganisatie kan doen om de integratie van nieuwkomers te ondersteunen Eric Wichgers is ... iedereen. Zoals de sportverenigingen, de ouderenbonden, de buurthuizen en de ondernemersvereniging. Dat zijn allemaal ... alleen met sporten punten kunnen behalen, maar ook door buurtbijdrages te doen. Dat kan van alles zijn: cupcakes ...
Artikel
... Medewerkers van de gemeente, VluchtelingenWerk en buurtteams werken in het welkomhuis nauw samen. ... iets specifieks voor nieuwkomers, nee je doet iets voor de buurt.’ Wat ik nog veel te veel zie is gelatenheid. De ... zijn, waar al huiswerkklassen zijn, waar al buurtcentra zijn met clubjes die zich verenigen rond een ...

Pagina's