Artikel
... in een verzorgingstehuis. Hier help ik dementerende ouderen met eten en andere dingen. Ik woon nog bij mijn ...
Artikel
... voor alle kwetsbare inwoners, kinderen, eenzame ouderen, statushouders, we zijn er voor alle groepen. In het ... met alles en iedereen. Zoals de sportverenigingen, de ouderenbonden, de buurthuizen en de ondernemersvereniging. ... te doen. Dat kan van alles zijn: cupcakes bakken voor ouderen, flessen inzamelen voor de voedselbank, of meehelpen ...
Publicatie
... er verschillende tools om diversiteitsensitief werken in de ouderenzorg en de jeugdhulp een stap verder te helpen. Voor ... vind je ook een checklist voor diversiteitsensitieve ouderenzorg. Zie daarnaast ook de infographic over diversiteitsensitieve ouderenzorg. In deze video vertellen onderzoeker Hans ...
Publicatie
Het aantal ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Maar het ... afgestemd op de achtergrond, taal en leefsituatie van deze ouderen. Hierdoor ontstaan problemen. Ouderen krijgen bijvoorbeeld te laat zorg omdat zij niet ...
Artikel
... te starten, gebaseerd op pilots in de jeugdhulp en de ouderenzorg. Een kwart van alle Nederlanders heeft een ...
Artikel
... thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en ouderenzorg. Uit het verkenned onderzoek blijkt dat nagenoeg ...
Publicatie
... in onder andere ziekenhuizen, thuiszorg, ggz, jeugdzorg en ouderenzorg. Lees het artikel over dit onderzoek ...

Pagina's