Actueel

Artikel - 26 augustus 2016

Nordin Tahboun is projectmanager van Stichting Multicultureel Jongerengeluid (MJG) in Den Haag. MJG organiseert onder meer dialoogsessies tussen Hagenaars die elkaar normaal gesproken nooit zouden ontmoeten. Veel organisaties als MJG hebben moeite te overleven. Tahboun toont een rotsvast vertrouwen in zijn aanpak. 'Geloof in je eigen filosofie, zorg voor een helder plan, dan komt het geld vanzelf.'

Artikel - 16 augustus 2016

Elk jaar worden naar schatting honderden Nederlandse meisjes, jongens en jonge vrouwen en mannen gedwongen achtergelaten in het land van herkomst. Vaak treft dit jongeren die in de ogen van ouders dreigen te ontsporen, zich verzetten tegen de normen van thuis of bij conflicten tussen man en vrouw. Interview met Diny Flierman, Ketenmanager van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating

Dossiers

Vluchtelingen

De afgelopen jaren kwamen grotere aantallen vluchtelingen naar Nederland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor huisvesting en voor ondersteuning van statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - bij het vinden van werk. In dit dossier bundelen we nieuwe en bestaande kennis over de integratie en participatie van vluchtelingen voor overheden en maatschappelijke organisaties.