Kennisplatform Integratie & Samenleving

Hoe vormen we met elkaar een stabiele samenleving met ruimte voor verschillen? Dit is een vraag die overheden, politiek en maatschappelijke organisaties bezighoudt. Nederland kent een grote diversiteit aan religies, culturen en etniciteiten. Dit biedt kansen, maar brengt soms ook spanningen met zich mee. Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit.

Vrouwen met touw

Blog

13 september 2016

Bekijk een willekeurig make-over-programma op de tv en je zult zien dat een van de eerste kledingstukken die moet verdwijnen de legging is. Fashionista's pleiten daarom wel eens voor een leggingverbod. Hier moest ik aan denken bij de vele berichten over het boerkiniverbod in Franse badplaatsen. Vrouwen mogen daar geen wetsuit-achtig pak met bijpassende hoofddoek aan het strand dragen.  

Actueel

Artikel - 21 september 2016

Gemeente Amsterdam zet de laatste jaren meer in op de preventie van huiselijk geweld. De gemeente werkt hiervoor samen met lokale zelforganisaties die taboeonderwerpen bespreekbaar maken in diverse migrantengemeenschappen. Hilde Bakker (senior adviseur bij Kennisplatform Integratie & Samenleving) praat erover met Stefan Carr, beleidsadviseur huiselijk geweld bij gemeente Amsterdam en tevens verbindingsfunctionaris voor stadsdeel West.

Artikel - 18 september 2016

Het feit dat jongeren met een migrantenachtergrond vaker een geweldsdelict plegen, komt vooral door de omstandigheden waarin ze opgroeien. Ze wonen vaker in achterstandswijken waar problemen samenkomen. De oververtegenwoordiging in jeugdcriminaliteit geldt daarbij voor álle migrantenjongeren, ongeacht of ze een Duitse, Poolse of Marokkaanse achtergrond hebben.

4

Dossiers

Vluchtelingen

De afgelopen jaren kwamen grotere aantallen vluchtelingen naar Nederland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor huisvesting en voor ondersteuning van statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - bij het vinden van werk. In dit dossier bundelen we nieuwe en bestaande kennis over de integratie en participatie van vluchtelingen voor overheden en maatschappelijke organisaties.