Kennisplatform Integratie & Samenleving

Hoe vormen we met elkaar een stabiele samenleving met ruimte voor verschillen? Dit is een vraag die overheden, politiek en maatschappelijke organisaties bezighoudt. Nederland kent een grote diversiteit aan religies, culturen en etniciteiten. Dit biedt kansen, maar brengt soms ook spanningen met zich mee. Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit.

Mannen met migratieachtergrond in bus

Blog

8 juli 2016

Hoe kan het dat veel ‘witte’ Nederlanders, opgevoed met waarden als raciale gelijkheid en rechtvaardigheid, toch niet in staat lijken empathie op te brengen voor de gevoelens van gekwetstheid en boosheid die ervaringen met racisme bij ‘zwarte’ Nederlanders te weeg brengen? Het is één van de vragen die Gloria Wekker in haar recent verschenen boek White Innocence bezighoudt.

Actueel

Artikel - 27 juli 2016

Het opdoen van praktijkervaring in het mbo of voortgezet onderwijs kan de kansen op een baan bij jongeren van niet-westerse herkomst vergroten. Dat blijkt uit evaluatieonderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Artikel - 19 juli 2016

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en homofobie moeten steviger bestreden worden. Het kabinet heeft in 2015 drie miljoen euro hiervoor vrijgemaakt. Een deel van dit budget is nu beschikbaar gesteld om migrantenorganisaties te stimuleren om voorlichtingen te organiseren. Dit budget beheert en verdeelt Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Dossiers

Vluchtelingen

De afgelopen jaren kwamen grotere aantallen vluchtelingen naar Nederland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor huisvesting en voor ondersteuning van statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - bij het vinden van werk. In dit dossier bundelen we nieuwe en bestaande kennis over de integratie en participatie van vluchtelingen voor overheden en maatschappelijke organisaties.