Werk jij aan inclusieve wijken? Wil jij je horizon verbreden, kennis uitwisselen en/of inspiratie opdoen over dit thema? En wil jij samen met andere mensen van gemeenten, woningcorporaties, sociaal professionals, wijkbewoners en wetenschappers hierover in gesprek gaan? Dan is dit kennisatelier interessant voor jou.

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) nodigt u van harte uit om deel te nemen aan dit kennisatelier. In dit kennisatelier gaan betrokkenen en experts met elkaar in gesprek over oplossingen met betrekking tot inclusieve wijken en ruimtelijke segregatie.

Praktische informatie

  • Datum: Donderdag 13 oktober 2022
  • Tijd:
    •  09.30 uur: inloop
    • 10.00 uur: start programma
    • 12.30 uur: vegetarische lunch
  • Plaats: Vechtclub XL, Europalaan 2B, 3526 KS Utrecht

Thema

Werken aan inclusieve wijken kan alleen samen met alle belanghebbenden. Tegelijkertijd zijn veel van die belanghebbenden nog zoekend naar inzichten, recente kennis en concrete oplossingen. En dat is nu hard nodig, want alle seinen staan op rood als het gaat om sociaaleconomische segregatie in Nederland: een groeiende kansenongelijkheid, druk op de leefbaarheid en superdiversiteit. 

Wat is er nodig om hier samen aan te werken? Hoe pas je bijvoorbeeld als wijkprofessional interventies en activiteiten op maat toe in gesegregeerde wijken? Hoe ontwikkelt een gemeente een woon- en omgevingsvisie met ruimte voor inclusieve en toegankelijke voorzieningen? Hoe kan een woningcorporatie de leefbaarheid in de wijk bevorderen en wat zijn de aandachtspunten bij strategisch voorraadbeleid? En een belangrijk punt, dat vaak ontbreekt: hoe kunnen bewoners en zelforganisaties actief betrokken worden? Hoe kunnen de partijen samenwerken en wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak? 

In dit kennisatelier staan inclusieve wijken en ruimtelijke segregatie centraal: de weerslag die sociaaleconomische segregatie heeft op de leefomgeving, binnen en tussen wijken en regio’s. KIS heeft de afgelopen tijd veel kennis opgebouwd en verzameld over verschijningsvormen van segregatie, wat dat kan betekenen voor een wijk, en welke (beleids)instrumenten er zijn om negatieve segregatie te beteugelen. Zie bijvoorbeeld deze kennissynthese. Een mooie basis, die ons naar de volgende stap brengt: deze kennis in de praktijk brengen door het concreet maken van de mogelijke oplossingen.

Wat is een kennisatelier?

In een kennisatelier gaan we creatief aan de slag met kennis rondom een complex vraagstuk. Een kennisatelier is bedoeld om een vraagstuk – in dit geval oplossingsrichtingen – van diverse kanten te belichten. De deelnemers zijn verschillende direct betrokken partijen, die elk vanuit een andere invalshoek naar het vraagstuk kijken. Voorafgaand aan het kennisatelier inventariseren we welke specifieke vragen er liggen bij de diverse direct betrokkenen.

Globaal programma

Dagvoorzitter Hizir Cengiz, spreker en schrijver voor onder meer De Groene Amsterdammer en De Correspondent, trapt af met een dynamisch interview met KIS onderzoekers Radboud Engbersen, Matthijs Uyterlinde en Ron van Wonderen. Samen gaan zij onder meer in op de vragen: waar hebben we het nu over als we spreken over ruimtelijke segregatie? Wat speelt er en wat werd daar tot nu toe aan gedaan? Na een korte gezamenlijke discussie delen we op in deelsessies. In elke sessie staat het perspectief van één groep betrokkenen centraal: sociaal wijkprofessionals, bewoners, gemeenten en woningcorporaties. Deelnemers wisselen door, waardoor er kruisbestuiving ontstaat en over integrale oplossingen wordt gesproken. Tussendoor is er een pauze met koffie en thee. De uitkomsten worden gezamenlijk gepresenteerd en we sluiten af met een vegetarische lunch.

Doel en doelgroep

Het doel is om gezamenlijk te brainstormen over nieuwe (en oude) oplossingen voor ruimtelijke segregatie en deze concreet te maken. Wij nodigen graag vooral direct betrokken uit, onder wie sociaal wijkprofessionals, beleidsmakers rondom wonen en leefbaarheid bij gemeenten en woningcorporaties, en bewoners die zich betrokken voelen bij hun eigen wijk. Andere betrokkenen en experts op dit thema zijn ook welkom.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand formulier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

We zien jullie graag op 13 oktober!

Datum 

donderdag, 13 oktober, 2022

Locatie 

Vechtclub XL, Europalaan 2B, 3526 KS Utrecht

Prijs 

Gratis

Voor wie? 

Sociaal wijkprofessionals, beleidsmakers bij gemeenten, woningcorporaties en betrokken bewoners