Thema's

Integratie is een breed begrip. Het programma Kennisplatform Integratie & Samenleving is daarom opgedeeld in vier hoofdthema’s: nieuwe migratie, sociale stabiliteit, inclusie & toegankelijkheid en participatie. Klik op de thema's voor artikelen, blogs, publicaties, interventies en onze projecten.

 

Het huidige integratiebeleid richt zich op het bevorderen van deelname aan de Nederlandse samenleving. Maar hebben alle nieuwe Nederlanders kennis en vaardigheden om te participeren? En hoe worden hun participatiekansen vergroot?

Een inclusieve samenleving is een voorwaarde voor de integratie en participatie van nieuwe Nederlanders. Het tegengaan van discriminatie is hierbij essentieel, evenals toegankelijkheid van bedrijven en instellingen.

Radicalisering en spanningen tussen groepen liggen onder een vergrootglas. Vaak gaat de aandacht uit naar incidenten. Er is echter juist grote behoefte aan kennis en methodes om deze spanningen te herkennen en te voorkomen.

De komst, vestiging en integratie van nieuwkomers in onze samenleving is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Dit zijn naast vluchtelingen ook arbeidsmigranten uit EU-landen en gezinsvormers. Om hier een volwaardig bestaan te kunnen opbouwen, moet men wegwijs worden en gaan participeren in de lokale samenleving. Hoe kunnen we nieuwkomers hierin begeleiden en ondersteunen?