Vraag en Antwoord

Kennisplatform Integratie & Samenleving staat open voor vragen en suggesties over integratie en diversiteit. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Zoek binnen Vraag & Antwoord

01 september 2018

Studenten met een niet-westerse migratieachtergrond moeten meer moeite om een stageplek te vinden in vergelijking met studenten met een Nederlandse achtergrond. Deze moeten meer brieven schrijven en zijn langer op zoek naar een stageplek.

01 september 2018

Voor een eerste stage misschien niet, maar voor een volgende plek is het goed om studenten te stimuleren ook buiten hun eigen netwerk te kijken. Het is belangrijk dat op het mbo het gesprek hierover wordt gevoerd.

01 augustus 2018

Er is niet één oplossing. Studenten, onderwijs en werkgevers spelen een rol. Uit onderzoek blijkt dat ‘Bekend maakt onbemind’ van grote invloed is. Vanuit de literatuur is bekend dat contact met bepaalde doelgroepen kan bijdragen aan het beperken van vooroordelen.

01 augustus 2018

Door mbo-studenten die mee hebben gewerkt aan ons onderzoek Gelijke kansen op gelijke stages wordt het niveau van hun opleiding als voornaamste reden aangegeven dat ze het gevoel hebben dat ze geen gelijke kansen hebben bij het zoeken naar een stage.

24 mei 2018

Uit eerder onderzoek en onze eigen analyses blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond relatief weinig vertrouwen hebben in de politie. Voor onderwijs en politiek zijn er geen verschillen gevonden tussen jongeren met of zonder migratieachtergrond.

21 mei 2018

Onder jongeren is er redelijk veel vertrouwen in een rechtvaardige behandeling door de politie en zijn dus dat de politie iedereen gelijk behandelt. Tegelijkertijd heeft een aanzienlijk deel van de jongeren het gevoel dat de politie slachtoffers met een migratieachtergrond slechter behandelt.

04 mei 2018

Lokale organisaties organiseren allerlei voorlichtingsactiviteiten over zelfbeschikking. Daarbij worden taboe-onderwerpen bespreekbaar gemaakt, zoals kindhuwelijken, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Bewustwording speelt er een grote rol bij, zodat meer mensen zich realiseren welke gevolgen kindhuwelijken, huwelijksdwang of achterlating hebben.

04 mei 2018

Zelfbeschikking betekent het kunnen en mogen maken van je eigen keuzes. In Nederland heeft ieder individu het recht om keuzes over zijn of haar eigen leven te maken, of het nu gaat over opleiding, werk, partnerkeuze of religie.

19 maart 2018

LHBT-asielzoekers zien zich tijdens de asielprocedure voor een lastig vraagstuk geplaatst. Ze moeten, anders dan andere asielzoekers, tijdens gesprekken met de IND bewijs leveren van hun seksuele identiteit. KIS ontwikkelde een methodiek en geeft concrete adviezen over hoe je hen begeleidt.

08 maart 2018

Een inclusieve werkcultuur laat ruimte aan verschillen. Bijvoorbeeld wanneer er op de personeelsbarbecue op een apart rooster halal vlees wordt gebakken voor de collega’s die moslim zijn.

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873