Vraag en Antwoord

Kennisplatform Integratie & Samenleving staat open voor vragen en suggesties over integratie en diversiteit. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over integratie en diversiteit? Wordt er volgens u te weinig aandacht aan een onderwerp besteed? Of kan iets beter? Wij geven graag antwoord.

Stel uw vraag

Zoek binnen Vraag & Antwoord

28 mei 2018

Werkgevers herkennen de signalen van stagediscriminatie en hebben hier ervaring mee in de praktijk. Een deel van hen geeft aan bewust te fungeren als vangnet voor jongeren als zij geen stage kunnen vinden en/of past 'positieve' discriminatie toe door juist deze jongeren aan te nemen.

24 mei 2018

Uit eerder onderzoek en onze eigen analyses blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond relatief weinig vertrouwen hebben in de politie. Voor onderwijs en politiek zijn er geen verschillen gevonden tussen jongeren met of zonder migratieachtergrond.

21 mei 2018

Onder jongeren is er redelijk veel vertrouwen in een rechtvaardige behandeling door de politie en zijn dus dat de politie iedereen gelijk behandelt. Tegelijkertijd heeft een aanzienlijk deel van de jongeren het gevoel dat de politie slachtoffers met een migratieachtergrond slechter behandelt.

04 mei 2018

Lokale organisaties organiseren allerlei voorlichtingsactiviteiten over zelfbeschikking. Daarbij worden taboe-onderwerpen bespreekbaar gemaakt, zoals kindhuwelijken, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Bewustwording speelt er een grote rol bij, zodat meer mensen zich realiseren welke gevolgen kindhuwelijken, huwelijksdwang of achterlating hebben.

04 mei 2018

Zelfbeschikking betekent het kunnen en mogen maken van je eigen keuzes. In Nederland heeft ieder individu het recht om keuzes over zijn of haar eigen leven te maken, of het nu gaat over opleiding, werk, partnerkeuze of religie.

19 maart 2018

LHBT-asielzoekers zien zich tijdens de asielprocedure voor een lastig vraagstuk geplaatst. Ze moeten, anders dan andere asielzoekers, tijdens gesprekken met de IND bewijs leveren van hun seksuele identiteit. KIS ontwikkelde een methodiek en geeft concrete adviezen over hoe je hen begeleidt.

08 maart 2018

Een inclusieve werkcultuur laat ruimte aan verschillen. Bijvoorbeeld wanneer er op de personeelsbarbecue op een apart rooster halal vlees wordt gebakken voor de collega’s die moslim zijn.

22 december 2017

Vergeleken met een jaar geleden starten gemeenten veel eerder met de arbeidstoeleiding. Waar zij vorig jaar vaak wachtten tot statushouders hun verplichte inburgering hadden afgerond, start de meerderheid van de gemeenten momenteel met arbeidstoeleiding op het moment dat de statushouder in de gemeente komt wonen

18 december 2017

Relatief veel asielzoekers kampen met posttraumatische stressklachten, maar ook armoede en financiële stress zijn risicofactoren voor huiselijk geweld in azc's.

22 november 2017

KIS ondervroeg vrijwilligers uit de gemeenschappen die veel werken met ouders en kinderen. Zij noemen de Nederlandse taal een belangrijk vehikel voor ouders om in Nederland te kunnen functioneren. Wel zijn er meer mogelijkheden nodig om op andere manieren Nederlands te leren, bijvoorbeeld in de avonduren of op taalpunten waar ouders in het weekend al komen met hun kinderen om de eigen taal te leren.

Wat doen wij met uw vraag?

U krijgt van ons altijd reactie. De aard en omvang van uw vraag bepalen hoe wij die beantwoorden.

Lees verder >

Contactpersoon

  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873