Actueel

Artikel - 16 maart 2018

Ontwikkelingen in Turkije laten de Turkse gemeenschap in Nederland niet onberoerd. Een recent voorbeeld hiervan is de Turkse ingreep in het Syrische Afrin en de spanningen tussen Turken en Koerden. Veel Turkse Nederlanders vragen zich af: ‘In hoeverre willen wij ons eigenlijk laten beïnvloeden door wat er in Turkije gebeurt?

Artikel - 15 maart 2018

Voor asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, kan het lastig zijn om tijdens de asielprocedure open en gedetailleerd hun verhaal te vertellen. Om LHBT-asielzoekers hierin te ondersteunen ontwikkelde KIS een nieuwe methodiek voor vrijwilligers en (sociaal) professionals.

Dossiers

Vluchtelingen

De afgelopen jaren kwamen grotere aantallen vluchtelingen naar Nederland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor huisvesting en voor ondersteuning van statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - bij het vinden van werk. In dit dossier bundelen we nieuwe en bestaande kennis over de integratie en participatie van vluchtelingen voor overheden en maatschappelijke organisaties.