De Avicennaprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een project, dat een bijzondere bijdrage levert aan het verbeteren van de gezondheid van mensen met een migratieachtergrond in Nederland. Dit jaar gaat de stimuleringsprijs naar een groepsgewijze verloskundige aanpak die sinds enkele jaren in Amsterdam wordt aangeboden aan zwangere Eritrese vrouwen en meisjes.

De jury vindt CenteringPregnancy voor Eritrese vrouwen een belangrijk project ‘voor zwangere vrouwen die nog maar kort in Nederland zijn en voor wie extra steun, van elkaar en van een verloskundige, een grote meerwaarde heeft.’

Veel vrouwen hebben psychische problemen door wat ze hebben meegemaakt in Eritrea en tijdens de vlucht, en als gevolg van hun vaak onzekere situatie in Nederland. Ook hebben Eritrese vrouwen vaak moeite met het vinden van aansluiting bij de Nederlandse samenleving en zwangere vrouwen komen vaak pas heel laat bij de verloskundige. Het gaat om een aanzienlijke groep: in 2018 kregen bijna 1500 Eritrese vrouwen in Nederland een kind. Verloskundigen en gynaecologen kunnen moeilijk contact maken en goede zorg leveren aan deze vrouwen door de taalbarrière: tolken worden in de geboortezorg niet vergoed.

Winnaar Avicennaprijs 2020

De twee prijswinnaars: Amy Welde Selase (cobegeleider Centering en tolk Tigrinya) en Anne Bedaux, Centering-verloskundige). Lees meer over de Avicennaprijs.

Op zoek naar structurele financiering

Verloskundige Anne Bedaux die zelf net moeder is geworden, reageert enthousiast: ‘Wij zijn enorm dankbaar voor deze erkenning en hopen nog veel meer Eritrese zwangeren te kunnen bereiken. We willen onze groepen ook uitbreiden tot de periode na de geboorte, omdat Eritrese ouders bij het opvoeden tegen veel dingen aanlopen. Dit zal helaas wel afhangen van of we voor 2021 financiering kunnen vinden. Dat is voor een innovatief project als het onze bijzonder ingewikkeld en lastig. Vooral omdat het om een landelijk en deels online preventieaanbod gaat. Suggesties zijn natuurlijk welkom.’

Wat houdt CenteringPregnancy in?

CenteringPregnancy is een innovatieve en gelijkwaardige manier van preventie en zorg die aansluit bij de belevingswereld van de vrouwen en ingaat op hun vragen over gezondheid, psychische problemen en leefstijl. In 10 bijeenkomsten gaan 15 zwangere vrouwen en de begeleiders met elkaar in gesprek over alle relevante thema's met betrekking tot zwangerschap, bevalling, gezondheidszorg en het leven met een kind in Nederland. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over wie ze kunnen bellen als ze vragen hebben of als de bevalling begint.

De afgelopen maanden zijn het team van CenteringPregnancy en de Eritrese vrouwen vanwege het coronavirus snel en met succes overgeschakeld op online bijeenkomsten. Er zijn extra groepen opgezet en er doen nu vrouwen uit het hele land mee. Of ze een verblijfsvergunning hebben maakt daarbij niet uit.

Oordeel van de jury

CenteringPregnancy laat zien dat zwangere vrouwen uit Eritrea met steun van een klein team een breed scala van vragen en uitdagingen samen kan aanpakken. Door de coronamaatregelen konden de bijeenkomsten niet doorgaan en is overgeschakeld naar online bijeenkomsten. Na wat uitdagingen blijkt deze innovatieve aanpak heel goed te werken. En een groot voordeel: nu kunnen vrouwen door het hele land worden bereikt en meedoen. De aanpak is goed overdraagbaar en de jury hoopt dat de methode op korte termijn ook kan worden aangeboden aan zwangere vrouwen uit andere landen van herkomst die nog Nederlands aan het leren zijn en nog weinig sociale steun hebben in Nederland.

Meer informatie over centering voor Eritrese zwangeren

Heb je vragen of wil je een Eritrese zwangere aanmelden? Stuur een e-mail naar CPEritrea@gmail.com.

 Volg Stichting Centering ook op LinkedIn.

 

Tekst en foto's: Stichting Centering