Procedures en regels (geschreven en ongeschreven) in organisaties kunnen als (onbedoeld) effect hebben dat mensen met een herleidbare migratieachtergrond worden achtergesteld of ongelijk behandeld. Daarvan hebben we de afgelopen tijd in het nieuws meerdere voorbeelden kunnen vernemen, waarvan de toeslagenaffaire wellicht de meest bekende is.

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) gaat onderzoek doen naar hoe dit soort processen zich in organisaties manifesteren. Doel ervan is om zo meer zicht te krijgen op hoe discriminerende processen zich manifesteren in de praktijk, hoe het wordt ervaren door betrokkenen, hoe het ontstaat en wat mogelijke oplossingen zijn.

KIS is daarom op zoek naar individuen en gemeenten of andere (semi-)overheidsorganisaties die willen deelnemen aan ons onderzoek met casussen. Organisaties waar deze processen zich voordoen of zich hebben voorgedaan en waar betrokkenen bereid zijn om daarop te reflecteren. Het moet daarbij gaan om structurele patronen in regels en procedures die een achterstellend effect hebben en niet om incidenten.

Deelname is op anonieme basis. Personen, organisaties en afdelingen worden niet herkenbaar in het onderzoeksrapport vermeld. Kern van de opbrengst is: hoe leren we als organisatie hiervan en hoe kunnen we de regels en eventueel organisatiecultuur veranderen? En met de opbrengst kunnen ook andere organisaties hun voordeel doen.

Interesse? Neem contact op met projectleider Amma Asante (a.asante@kis.nl). Ook als je vragen hebt of meer informatie over het onderzoek wilt, kun je met haar contact opnemen.

6 bijdragen van onze lezers

Deel ook jouw kennis, ervaring of mening
Hi Amma, ik wil graag op persoonlijke titel meedoen. Wat een goed initiatief!!!
Dag Anqelique, ik kom graag met jou in contact. Waar/hoe kan ik jouw bereiken? Groeten van Amma
Goedenavond Asante, Door uw initiatief hoop ik dat er meer mensen hun verhaal kwijt kunnen .....IK ! Ben een van die mensen
Dag Ania, Graag kom ik met jou in contact. Hoe kan ik jou het beste bereiken? Vriendelijke groeten van Amma
Goedenavond Mevrouw !!! Asante .....
Beste mevrouw Asante, Wat een goed initiatief! Ik doe graag mee met uw onderzoek. Hartelijke groet, Marja Remesar 0611495043

Jouw bijdrage

2 + 4 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.