'Een goed diversiteitsbeleid levert winst op'

Geen organisatie kan meer zonder diversiteitsbeleid. Ook als maatschappelijke betrokkenheid niet bovenaan de prioriteitenlijst staat. Een goed diversiteitsbeleid is een bedrijfsbelang geworden.

Artikel
Diversiteitsbeleid

De Nederlandse werkvloer wordt steeds diverser. Zorgden eerder voornamelijk de Nederlanders van niet-westerse herkomst voor een redelijk gevarieerd personeelsbestand, inmiddels hebben ook vluchtelingen de afgelopen jaren hun plek in de maatschappij verworven. Bijna elk bedrijf heeft daarom te maken met een variatie aan etniciteit, cultuur en/of religieuze achtergrond. En daar moet je wat mee. Sterker nog, daar moet je blij mee zijn, aldus Hans Bellaart.

Je hoeft diversiteit niet uitsluitend vanuit idealistische oogpunt te benaderen. Het is gewoon goed voor je organisatie

'Een goed diversiteitsbeleid levert echt winst op, dat kan ook financieel', stelt Hans Bellaart, onderzoeker bij Verwey-Jonker Instituut en de drijvende kracht achter de Audit Diversiteit. Met deze audit nemen organisaties zelf hun diversiteitsbeleid onder de loep. Volgens Bellaart moet je als bedrijf een klimaat willen creƫren waarin iedereen zich prettig voelt en zichzelf kan zijn. 'Dat voorkomt verzuim en verloop en leidt dus tot een hogere productiviteit. Diverse mensen kijken met diverse blikken naar een situatie en dat levert meer creativiteit en oplossingsvermogen op. Bovendien, je personeelsbestand moet een afspiegeling van de samenleving zijn, anders herkennen je klanten zich niet meer in je organisatie. Dat tast je geloofwaardigheid en aantrekkingskracht aan. En denk ook praktischer: opereer je veel op de internationale markt, dan is je organisatie enorm geholpen met medewerkers die bekend zijn met de taal, gebruiken en omgangsvormen. Je hoeft diversiteit dus niet uitsluitend vanuit idealistische oogpunt te benaderen. Het is gewoon goed voor je organisatie!'

Verschillen in je team

Bellaart meent dat een organisatie zonder goed diversiteitsbeleid niet alleen kansen laat liggen, maar zich ook problemen op de hals haalt. 'Als je niet goed omgaat met verschillen in een team, kunnen er fricties ontstaan. Ook is het belangrijk cultuurverschillen te erkennen. Als een medewerker uit een sterk hiƫrarchische cultuur komt, zal die persoon niet snel zijn mening geven, zeker niet ongevraagd. In Nederland kan dat al gauw worden opgevat als passief en wordt die medewerker minder gewaardeerd. Zo iemand zal dan ook niet snel promotie maken, terwijl hij of zij misschien wel over de juiste competenties voor de functie beschikt.'

Wat is nodig voor een goed diversiteitsbeleid?

Belangrijke kernpunten van een goed en breed gedragen diversiteitsbeleid zijn een visie en strategie, iemand die de leiding neemt, gericht personeelsbeleid (werving en selectie), verankering van de diversiteit in de organisatiecultuur en borging in de reguliere werkprocessen. Niet alle organisaties zijn daar even ver mee. Sommige hebben meer beleid dan ze zelf beseffen, andere weten niet waar te beginnen. Om organisaties te helpen, heeft Kennisplatform Inclusief Samenleven een gratis online diversiteitsaudit ontwikkeld. Via 23 vragen op de genoemde kernpunten krijgen organisaties inzicht in de stand van zaken van hun eigen diversiteitsbeleid. Bedrijven ontvangen tips voor verbetering van hun beleid en goede voorbeelden van andere organisaties. Alle aanbevelingen zijn daarnaast terug te lezen in een handreiking.

Overigens zijn de tips en voorbeelden voornamelijk gericht op etnische diversiteit. De audit is echter zo opgesteld dat het ook bruikbaar is voor alle andere vormen van diversiteit, zoals sekse of geaardheid.

Meer informatie?Neem contact op met:

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding