Goed voorbeeld integratiebeleid: gemeente Eindhoven

Welke initiatieven, projecten en methoden zetten gemeenten in om de integratie van EU-migranten te bevorderen? Kennisplatform Inclusief Samenleven bestudeerde het beleid van vier vooroplopende gemeenten (Westland, Peel en Maas, Eindhoven en Amsterdam). Op onze website lichten we elke maand één gemeente uit. Deze keer is dat de gemeente Eindhoven.

Artikel
Europese arbeidsmigranten

Eindhoven is met haar 225.000 inwoners de op vijf na grootste gemeente van Nederland. In de gemeente wonen 8.315 geregistreerde migranten uit Midden-, Oost en Zuid-Europa. Van deze groep migranten komt 62 procent uit Midden- of Oost-Europa, waarvan het merendeel is afkomstig uit Polen. Eerder onderzoek naar Poolse migranten liet zien dat de meesten van hen werkzaam zijn in de logistieke sector.

Onverwachte vragen

In 2008 was er enige tijd sprake van overlast door EU-migranten in de gemeente Eindhoven. Om hier een oplossing voor te vinden ging de gemeente met migranten om tafel. Sonja Driessen, oprichter van het Migranten Informatie Punt (MIP), raakte hier als tolk bij betrokken. In de gesprekken kwam naar voren dat de EU-migranten een groot aantal vragen hadden, over rechten en plichten, maar ook over hoe het meer in zijn algemeen in Nederland werkt. Een beleidsmedewerker vertelt: 'De gemeente had destijds het vreemdelingeninformatiepunt, gericht op vragen van vluchtelingen over juridische zaken en verblijfsvergunningen. De vragen van de EU-burgers bleken veel meer gericht te zijn op integratie. Voor dit soort vragen hadden wij binnen gemeente geen aparte post om ze te kunnen beantwoorden'. Om de migranten toch in hun informatiebehoefte te kunnen voorzien is sindsdien de samenwerking met het MIP begonnen.

Het Migranten Informatie Punt in Eindhoven is niet meer actief. De website srada.nl is opgeheven.

Migranten Informatie Punt

Het MIP houdt spreekuren waarin zij hulp en informatie bieden in de eigen taal van de EU-migranten. Op deze manier willen ze de migranten op weg te helpen zonder hun zelfstandigheid te verminderen. 'Als je dingen van ze overneemt, dan ontneem je hun zelfstandigheid', vertelt Sonja. De vragen waarmee migranten bij het MIP aankloppen worden door de organisatie goed geregistreerd. 'Uit dit soort gegevens kan je interessante statistieken halen', legt Sonja Driessen uit, 'wij weten welke problemen spelen, in welke doelgroep en waar. Soms kunnen we zelfs op postcodeniveau zien waar de meeste problemen rondom huisjesmelkers voorkomen.'

Naast de spreekuren kunnen migranten ook meer informatie vinden op de website van MIP. De site is beschikbaar in negen verschillende talen en biedt verwijzingen naar websites van andere instanties. Het Migranten Informatie Punt onderhoudt nauw contact met andere betrokken instanties, zoals de politie en de geestelijke gezondheidsdienst. Daarnaast biedt het MIP (dakloze) EU-burgers hulp bij het zoeken naar werk, en werken zij samen met een woningcorporatie om hen huisvesting te bieden.

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding