6 januari 2015 – Jaarlijks trouwen honderden Nederlandse meisjes tegen hun zin. Het kabinet stelt daarom tot en met 2017 meer geld beschikbaar voor de aanpak van huwelijksdwang. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Asscher van Sociale Zaken.

Met het extra geld worden onder meer docenten getraind om signalen te herkennen van leerlingen die gebukt gaan onder dit soort dwang of geweld. Vrijwilligers krijgen steun om deze zaken in de eigen gemeenschap aan te kaarten. Ook komt er een social media-campagne en een fonds voor acties om de acceptatie van seksuele minderheden te vergroten.

Uit recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat tussen 2010 en 2012 gedwongen huwelijken volgens een schatting van professionals 674 tot 1914 keer voorkwamen. Dit ligt vele malen hoger dan het aantal registraties. Volgens dezelfde professionals (met name hulpverleners en huisartsen) ligt een verdere toename op de loer.

Televisieprogramma Nieuwsuur besteedde 5 januari aandacht aan het thema huwelijksdwang. Bekijk de uitzending.

Kennisplatform Integratie & Samenleving gaat in 2015 gemeenten en sociale wijkteams ondersteunen en adviseren bij de preventie, signalering en aanpak van schadelijke traditionele praktijken, waaronder huwelijksdwang. Bekijk het project huwelijksdwang en het project professionalisering van peer educators en voorlichters uit eigen kring.