KIS Jaarbijeenkomst 2023: Als het stormt in de wereld, waait het ook in Nederland

Op maandag 23 januari 2023 houdt KIS haar Jaarbijeenkomst. Dit is een nieuwe datum, nadat we in september de bijeenkomst moesten uitstellen vanwege een grote brand in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. De Jaarbijeenkomst wordt nu in Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht gehouden.

Artikel

Tijdens deze bijeenkomst leren en discussiëren we met professionals uit het sociaal domein en met beleidsmakers van gemeenten over actuele thema’s. We beginnen met een lunch, er zijn inspirerende sprekers en je kunt deelnemen aan diverse workshops. We sluiten af met een Nieuwjaarsborrel.

Thema: de impact van geopolitiek en crisis op de sociale stabiliteit in Nederland  

Dit jaar kijken we naar de betekenis van geopolitieke gebeurtenissen op de Nederlandse samenleving. Welke invloed hebben deze gebeurtenissen op de sociale stabiliteit in ons land? Hoe vangen we de vluchtelingen op die door de oorlogen in onder meer Oekraïne, Afghanistan, Syrië en Eritrea naar Nederland zijn gekomen? Neem bijvoorbeeld de burgerinitiatieven die op gang zijn gekomen. Die laten de veerkracht van de Nederlandse samenleving zien. Tegelijkertijd zijn er ook spanningen, want niet overal is het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen even groot. Sommige mensen ervaren ongelijkheid en vinden dat vluchtelingen worden voorgetrokken. Bijvoorbeeld als het gaat om het verdelen van de schaarse huurwoningen. Ook zijn er gebeurtenissen of beleid in de landen van herkomst die Nederlanders met een migratieachtergrond kunnen beïnvloeden.

Programma

Op deze dag trappen we na de inloop met lunch af met twee inspirerende keynote speakers: hoogleraar Arbeids- en Migratiegeschiedenis Leo Lucassen geeft antwoord op de vraag waarom wereldgebeurtenissen soms zoveel doen met mensen, ook als zij daar ver vanaf staan. Welke mechanismen spelen hierbij een rol? Daarna vertelt Abdullah Pehlivan, programmaleider van 'Utrecht zijn we Samen' bij gemeente Utrecht, hoe zulke gebeurtenissen lokaal hun weerslag kunnen hebben en hoe gemeenten en sociaal professionals daar mee om kunnen gaan. Sahar Noor, zelfstandig onderzoeker, adviseur, schrijver en trainer geeft in een gesproken column haar kritische blik op de dubbele standaard in de omgang met verschillende groepen vluchtelingen. Vervolgens is er de mogelijkheid om diverse deelsessies te volgen. 

 

Meer informatie?Neem contact op met:

Oka Storms

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-55440985
Afbeelding